Dem om sprog

Bøger om sprog fra Forlaget Mindspace:


SKRIFTSKRIFT – fra billeder til bits
Bogen SKRIFT omhandler udviklingshistorien for en teknologi, der har haft en enorm betydning for menneskehedens historie: skriften. En mundtlig kultur, hvor al viden blev overleveret mundtligt, blev til en skriftlig kultur, der kunne manifestere sine tanker ved hjælp af synlige og blivende symboler. Hele dens verden forandrede sig. I dag er skrift konstant nærværende på skærme, og dens former er i hastig forandring. Med talrige illustrationer og eksempler, udlægger Marie Møller Kristensen denne udviklings forunderlige og gådefulde knudepunkter. Det er både håndgribeligt og magisk.
Af Marie Møller Kristensen

Læs mere om SKRIFT og køb bogen >>


Små ord om store spørgsmålSmå ord om store spørgsmål
Nils Christie går til kamp for, at vi genindfører respekten for dagliglivets små ord i stedet for at gemme os bag dyre fagudtryk.

Af Nils Christie

Læs mere om Små ord om store spørgsmål og køb bogen >>


Menu