Tillidsskabende ledelse

Tillidsskabende ledelseTillid er ikke noget, man bare kan bede om. Den lader sig heller ikke implementere. Tillid kan kun skabes over tid og forhåbentlig leve, hvis rammerne tillader det.

Per Bennetsen, administrerende direktør, Region Sjælland, fra bogens forord

Denne bog handler om ledere og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. Arbejdet med og erfaringerne fra det store og meget ambitiøse projekt Tillid og Samarbejde beskrives fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Bogen indeholder bidrag fra ledere på alle ledelsesniveauer på tværs af fag og hierarkier samt fra de konsulenter, der har været med i projektet.

Lederne beskriver blandt andet, hvordan processen har skabt kvalitetsforbedringer i de beslutninger, der træffes, og hvordan øgede muligheder for at bruge den enkeltes faglige og personlige kompetencer, professionelle stillingtagen og handlekraft skaber resultater, der er meget mere værd, end man kan måle på bundlinjen.

Nøgleelementer i Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer er:

  • at finde balancen mellem kontrol og tillid.
  • at indse, at top-down (stadig) ikke virker – ledelse er samspil.
  • at sikre gode relationer, engagement og inddragelse.
  • at sikre samarbejde på tværs gennem ligeværdige dialoger.
  • at arbejde med fælles forpligtelser og løsninger.
  • at holde fokus på opgaven, nemlig borgerne.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og politikere.


Køb Tillidsskabende ledelse

Pris 200 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatterne

Carsten Hornstrup

Ph.d., forfatter, partner i joint action. Carsten fokuserer både i sit konsulentarbejde og sin forskning på at udvikle kvaliteten i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsprocesser, primært i offentlige organisationer.

 

 

 

Lotte Lykkegaard Laursen

Cand.pæd.pæd.psych., chefkonsulent, ledelses- , organisations-, uddannelses- og velfærdsudvikler.
Lotte arbejder passioneret med at øge kvaliteten af den relationelle velfærd i Danmark. Lotte er medudvikler af ledelsesudviklingsforløbet Tillidsskabende ledelse samt en lang række af de tillidsfremmende proces- og temaforløb som blev afholdt i Region Sjælland fra 2014-2017.

 

 

Malene Laursen

Cand.pæd.pæd.psych., terapeut, procesfacilitator og strategisk ledelses- og organisationsudvikler.
Malene arbejder med velfærdsudvikling, relationsskabelse, ledelse, samarbejde, teams og facilitering af ledernetværk. Malene er medudvikler af ledelsesudviklingsforløbet Tillidsskabende ledelse samt en lang række af de tillidsfremmende proces- og temaforløb som blev afholdt i Region Sjælland fra 2014-2017.


Fakta om Tillidsskabende ledelse

Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer
- inspiration fra praksis
Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen & Malene Laursen
158 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-06-0
Pris: 200 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-07-7
Pris: ca. 140 kr.
Udkommer 28. april 2017

Menu