Omtaler af Relationel ledelse

– Af Lone Hersted og Kenneth J. Gergen

”Der findes ingen uskyldige spørgsmål. Det betyder, at endda det mest enkle spørgsmål skaber en realitet.” Dette citat giver for mig noget af essensen i denne lille, kompakte bog, som på overbevisende måde opfylder sit ærinde i at vise praksis og at skabe praksis. Bogen er en rigtig fin og præcis diskussion af, hvordan paradigmet om relationel ledelse omsættes til praksis. Meget af indholdet er eksempler og cases – fra de mest enkle visninger af, at ledelse stort set handler om kommunikation og samtale, til meget mere komplekse cases, hvor jeg, som gennem mange år har arbejdet som leder, kommer til at overveje mine egne umiddelbare svar. Bogen bygger på begge forfatteres erfaringer og bliver på den måde en gentænkning af ledelsesprocesser. Den har fat i mange processer omkring ledelse af grupper, organisationer, forandringer og kreativitet – i hverdagen. Den er i sig selv en klar dokumentation af, hvorfor det er væsentligt at arbejde med ledelse som noget relationelt og gennem samtale.
– Jørgen Gulddahl Rasmussen, professor i organisation og ledelse, Aalborg Universitet


“Forfatterne begynder med en enkel og dog dyb ide, om at organisatorisk liv foregår i samtaler! Som denne ide udfoldes, åbnes et helt landskab af muligheder. Dette landskab udfordrer vores forudfattede antagelser om ledelse og organisatorisk liv, og fokuserer i stedet for på styrken i kollaborative praksisser. Bogen giver engagerende og konkret vejledning til ledere, og vil fungere som en integreret del af lederuddannelserne i forhold til de organisatoriske udfordringer i det 21. århundrede. ”
– Jacob Storch, ph.d., direktør for Attractor, forfatter til En systemisk organisation


“Hersted og Gergen har skrevet en bog, som vi mere end nogensinde har brug for nu. Med al litteraturen om de kvaliteter som den stærke leder bør have, herunder den seneste interesse for den nærværende leder, er vi blevet bytte for begrænsede forestillinger om lederskab som individuelle karaktertræk eller evner. Ved i stedet at fokusere på samarbejdende praksisser og koordineret mening er Relationel ledelse banebrydende. Når vi indser, at kunsten at lede er kunsten at være i dialog som Hersted og Gergen viser her, vil vi have genopdaget ild.”
– Frank J. Barrett, forfatter til Yes to the Mess: Surprising Leadership Lessons from Jazz Improvisation, Harvard Business Review Press, 2012


“Ledere, deres medarbejdere og ligesindede, der deltager i skabelsen af lederskab, vil have fordel af denne bog, som kan udfordre mange af deres grundliggende antagelser. Det er et glimrende bidrag til den fortsatte skabelse af den relationelle måde at forstå lederskab på.”
– Bill Drath, forfatter til The Deep Blue Sea: Rethinking the Source of Leadership


“Leaders, and the followers and peers with whom they participate in the creation of leadership, will benefit from this book that may challenge many of their foundational assumptions. It is a splendid contribution to the continuing construction of the relational way of understanding leadership.”
– Bill Drath, author of The Deep Blue Sea: Rethinking the Source of Leadership


Læs mere om bogen Relationel ledelse og køb den her

Menu