En systemisk organisation

En systemisk organisation af Jacob Storch– kollaborativt lederskab, genbeskrivelse og evolutionære måder at blive til på

Systemiske praksisser har i mere end 20 år inspireret behandlere, ledere og konsulenter til nye praksisser. Men hvordan organiserer og leder en gruppe af systemikere sig selv indefra i en dag til dag-praksis? Jacob Storch tager i bogen afsæt i sine erfaringer som en af grundlæggerne af og direktør for Attractor, som er blevet den mest succesfulde systemiske konsulentvirksomhed i Norden de sidste ti år.

Systemisk tankegang
Det er dog endnu ikke en lærebog, men derimod et usædvanligt indblik i en systemikers og en systemisk organisations tanker om det at lede og organisere. Bogens røde tråd er uærbødigheden, som udvides med en filosofisk nyorientering, og det argumenteres, at evnen til at suspendere sine egne hypoteser og kontinuerligt indtage nye positioner ligger i hjertet af den systemiske tradition. Derfor er bogen også uærbødig i forhold til den systemiske tradition og forsøger at udforske nye veje fremad for ideernes horisonter. Henvender sig til alle systemiske organisationer, ledere og praktikere, der er med på at ilte det systemiske begrebsapparat.

Andre skriver
”Den vision, Storch formulerer her – om et fællesskab af relationelt responsive, dialogisk orienterede praktikere – er både sammenhængende og overbevisende, såvel i hans ord som i hans redegørelse for, hvordan han udfører sine praksisser.”

John Shotter fra bogens forord

”Storch foreslår en modig innovativ ledelsesfilosofi, der giver ledere og organisationsmedlemmer en dramatisk frisk ramme for nytænkning og ny praksis af ledelse. Hans filosofi åbner muligheder for, hvad alle ledere ønsker: innovation, forandring og vækst for deres organisation og dens medlemmer. Han fremsætter den utvetydige fordring, at dette kræver, at vi opgiver tanker om ledelse som personlige egenskaber og bedste praksis, samt at vi forlader den komfortable sikkerhed. Alternativt slår han til lyd for ledelse som den fortløbende relationelle proces, hvori en leder reagerer unikt i forhold til hver enkelt omstændighed og de mennesker, der er involveret i den. Centralt for denne proces er vigtigheden af at skabe og facilitere omstændigheder for en samtalekultur, hvor fantasi, eksperimenter og opfindsomhed bliver standarderne.

Storchs tankeprovokerende og ressourcestærke nye ledelsessprog giver et nyt springbræt for ledere, der ønsker at være mere effektive og netop blive det gennem samarbejde.”

Harlene Anderson, ph.d., konsulent, teoretiker og forfatter


 

Køb En systemisk organisation

Pris 200 kr. inkl. moms, ekskl. levering

 


Om forfatteren til En systemisk organisation
Jacob Storch: En systemisk organisationJacob Storch (f. 1973), ph.d. i systemisk praksis fra London. Direktør i og en af grundlæggerne af Attractor. Jacob har alle årene arbejdet som konsulent, underviser og foredragsholder i ind og udland. Har blandt andet været medforfatter til Ledelsesbaseret Coaching (Børsen, 2006), Teambaserede organisationer i praksis (DPF, 2005) og senest Resultatorienterede medarbejderundersøgelser (L&R Business, 2010).


Video

Jacob Storch, forfatter til bogen ”En systemisk organisation”, deler her sine tanker om, hvad ledelse er, baseret på hans solide erfaring som leder, ledelseskonsulent og forsker.


Fakta om bogen

Se indholdsfortegnelse og forord >>
En systemisk organisation
- Kollaborativt lederskab, genbeskrivelse og evolutionære måder at blive til på
Af Jacob Storch
Oversat af Tom Bøgeskov
Omslag: Louises Design
160 sider
ISBN (trykt udgave) 978-87-92542-43-4
Pris 200 kr.
ISBN (ebog) 978-87-92542-44-1
Pris cirka 208 kr.
Udkommet 21. december 2012

Menu