Bevidst ledelse

Bevidst Ledelse af Bo HeimannJeget er det vigtigste ledelsesværktøj

“Få en videnskabelig og nøgtern gennemgang af, hvad vores verdenssyn er præget af i dag og ikke mindst, hvordan vi kan hente ny inspiration fra filosofi, hjerne- og hjerteforskning og religiøse traditioner.“ – Karin Hindkjær, kommunikationsdirektør, COOP

Bevidst ledelse er en bog for ledere om bevidsthed og helhedstænkning.

Ledere er i dag under stærkt pres både ude- og indefra. Den fjerde industrielle revolution er begyndt, og kriserne inden for økonomi, miljø og uddannelses- og sundhedssystemer er det nye normale. Derfor har ledere aldrig haft mere brug for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå større sammenhænge.

Leder- og ledelsesudvikling har traditionelt handlet om, hvad den gode leder gør og hvordan lederen gør det. Hvad vi fortsat mangler at blive kloge på, er det sted, hvorfra lederskabet udspringer, lederens hvorfor.

Bevidst ledelse formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer.

Målgruppe
Bogen henvender sig til alle, som interesserer sig for ledelse og bevidsthed, samt hvorledes buddhismens visdom og praksis kan bidrage til ledelse – af os selv, virksomheder og samfund.

Bevidst ledelse giver en indføring i seks buddhistiske dyder i en ledelsesmæssig kontekst:

  • Dana Paramita: generøsitet, storsindethed, gavmildhed.
  • Sila Paramita: selvdisciplin, formål, etik, agtpågivenhed.
  • Ksanti Paramita: overbærenhed, rummelighed, tålmodighed.
  • Virya Paramita: begejstring, glædesfuld vedholdenhed, energi.
  • Dhyana Paramita: koncentration, meditation.
  • Prajna Paramita: intelligens, transcendental visdom.

Køb Bevidst ledelse

Pris 198 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Bo Heimann: Bevidst Ledelse

Bo Heimann, foto: Mynte Lagoni

Om bogens forfatter
Bo Heimann (f. 1971) er ledelses- og organisationspsykolog, og arbejder som selvstændig konsulent som coach, underviser og facilitator med udvikling af mennesker, teams og organisationer. Hans speciale er meditation og mindfulness, inspireret af hans læremestre Tulku Chökyi Nyima Rinpoche og Erik Pema Kunsang samt undervisning af blandt andre Eckhart Tolle og Jes Bertelsen. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger.

Læs mere her: www.boheimann.com

Læs også: Behov for større bevidsthed i vores disruptive verden – artikel af Bo Heimann på www.lederne.dk


Fakta om bogen

Bevidst ledelse
Buddhistisk visdom for ledere
Af Bo Heimann
186 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-94-6
Pris: 198 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-95-3
Pris: ca. 138 kr.
Udkommer 27.maj 2016

Menu