Mærk efter!

Mærk efter af Jesper Bay-Hansen

– og gør det i tide

Evnen til at mærke efter er fundamentalt vigtig for alle mennesker. Den er forbundet med overlevelse, men i høj grad også med glæde, trivsel og sundhed. At kunne mærke efter forebygger stress og sygdom og giver os en robusthed, så vi kan leve dét liv, vi dybest set ønsker os.

Det er ikke altid nemt at mærke efter, så det bliver gjort, men ikke overgjort. Selvregulering er kodeordet, både når vi mærker indad og udad. Mærk efter! er en vejledning i, hvordan du bruger og passer på din evne til at mærke efter. Læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen giver dig den nyeste viden på området og underbygger den med eksempler og øvelser.

Bogen henvender sig både til dig som privatperson og til dig, der arbejder med mennesker i professionelle sammenhænge.

Tag bogens budskaber til dig, og se det ske.


Videopræsentation af bogen Mærk efter!


Køb Mærk efter!

Pris 148 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter

Jesper Bay-Hansen: Mærk efter!

Fotograf Anette Damgaard

Jesper Bay-Hansen (f. 1970) er speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi, Fellow of the European Committee of Sexual Medicine, parterapeut og en efterspurgt foredragsholder. Han er forfatter til flere bøger om blandt andet livsglæde, lykke, lyst og livskunst, herunder bestselleren Recepten på lykke (2011). Til daglig har han en privat samtaleklinik, Klinik for Sexologisk Rådgivning og Samtaleterapi. Derudover underviser Jesper på forskellige sundhedsuddannelser og holder kurser og foredrag i ind- og udland for både private virksomheder og offentlige institutioner. Jesper er desuden tilknyttet DR’s ekspertpanel Lev Nu, hvor han besvarer spørgsmål om sex- og samliv.

Læs mere her: www.sexogsamtale.dk


Om serien ’Skolen for livet’

Analysér! indleder sammen med Mærk efter! serien ’Skolen for livet’, der handler om alt det, du ikke lærte i skolen. Om at leve dit liv i en kultur i konstant forandring. At mærke efter, analysere, relatere, tale, vide, handle, lytte, dømme, se – leve. For nu blot at nævne nogle af de mange færdigheder, som vi måske tager for givet, men som vi alle har brug for skoling i for virkelig at mestre.

Seriens forfattere lever de ord, de skriver om. De er valgt for deres viden på området, og fordi de meget eksplicit har sig selv og deres særlige blik med i det, de skriver om.

Gennem kloge spørgsmål og undersøgelser af disse færdigheder giver serien dig mulighed for at træde ud af den daglige eksistens og tænke konstruktivt over, hvordan du bedst bringer disse styrker ind i ethvert aspekt af dit liv.

Seriens kendetegn er udråbstegnet, en opfordring til aktiv handlen. Færdighederne er i sig selv under konstant forandring, både livet igennem for den enkelte og i den kultur, de dannes af. Samtidig med at vi udvikler og udlever færdighederne, må vi hele tiden aktivt forholde os til dem. For eksempel er det at vide noget aldrig kun en passiv intellektuel bestræbelse, men en aktiv dynamisk handleform, der indlejret i konkrete omstændigheder må inddrage forforståelser, interesser, krop, følelser og ikke mindst andre mennesker.

Bogserien ’Skolen for livet’ tager fat på nogle af de mest grundlæggende spørgsmål om de færdigheder, vi bruger til at finde os til rette med det moderne livs udfordringer. På den måde er serien også et bud på et moderne dannelsesrepertoire. Ikke for at give endegyldige svar, men for at blive ved med at stille gode spørgsmål såsom:

  • Hvilke færdigheder har vi brug for, for at kunne leve et tilfredsstillende liv?
  • Hvilke værdier bør lede os?
  • Hvordan får vi bedre relationer til familie, venner, kolleger – og os selv?
  • På hvilket grundlag handler og træffer vi vigtige beslutninger i vores tilværelse?
  • Hvorfor skal vi analysere vores kultur, det samfund og de institutioner, der former os?
  • Hvad vil det sige at se? Hvordan påvirkes vi af den i høj grad visuelt bårne kultur, vi lever i?
  • Hvorfor læse?
  • Hvordan opfatter vi os selv? Hvad vil det sige at mærke efter, hvordan vi føler og har det?
  • Hvorfor skal man redde verden?

Målgruppe
Serien henvender sig til alle med interesse for styrkelse af livsfærdigheder og almenkulturel dannelse. Anlagt som et moderne filosofikum henvender hver titel i serien sig desuden til et specifikt humanistisk studie eller en faggruppe, hvor den kan indgå i pensum og praksis.

Udkommet i serien ’Skolen for livet’:

Vid! – Relater! – Handl! – Lyt! – Tal! – Smag! – Se! – Led! – Leg! – Døm! – Lev! – Læs! – Hold ud!

 

Fakta om bogen

Mærk efter!
Af Jesper Bay-Hansen
Serie: Skolen for livet
Omslagsdesign og sats: Åse Eg
168 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-79-3
Pris: 148 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-80-9
Pris cirka: 108 kr.
Download læseprøve som e-pub >>
Udkommer 23. oktober 2015

Menu