Bliv (klogere på at være) til!

Bliv til! - en filosofisk arbejdsbog af Christoffer Boserup SkovVi taler meget om, hvad vi kan. Men vi taler sjældent om, hvem vi egentlig er. Hvad vil det sige at være til, at eksistere, at leve? Denne bog tager på opdagelsesrejse og jagter en forståelse af vores eksistens – hvad den så end er. Den fortæller også historien om Kaspar Hauser, som ingen vidste, hvem var. Den forklarer, hvad Kong Midas-syndromet går ud på – og hvorfor Lev Tolstoj var så deprimeret.

Og så er det en bog om tilblivelse: »Vi er i vores ›vorden‹, det vil sige, at vi er i bevægelse, i en løbende transformation, på vej og aldrig færdige med at blive til. Vi er altså som individer ›ufærdige‹, og vi har selv ansvaret for hver især at overtage denne eksistens, at vælge os selv og livet. Derfor er væren og tilværelsen lige så meget en bliven-til eller en til-blivelse.«
Bliv til! er en filosofisk arbejdsbog, der beskrivelser ti ubarmhjertige grundvilkår i tilværelsen, og giver os fem filosofiske tips til at komme overens med dem.


Køb Bliv til!

Pris 148 kr. inkl. moms, ekskl. levering


christoffer-boserup-skov-bliv-tilOm bogens forfatter
Christoffer Boserup Skov (f. 1976) er cand.mag. i filosofi og psykologi og har en master i retorik og formidling. Han har skrevet flere bøger om filosofi – både til børn og voksne – og er blandt andet forfatter til bøgerne Meningen med livet? og Mennesket i verden
– en grundbog i filosofi.

Læs mere her: www.christofferboserupskov.dk


Om serien ’Skolen for livet’
Bliv til! er en ny udgivelse i serien ’Skolen for livet’, der handler om alt det, du ikke lærte i skolen. Om at leve dit liv i en kultur i konstant forandring. At mærke efter, analysere, relatere, tale, vide, handle, lytte, dømme, se – leve. For nu blot at nævne nogle af de mange færdigheder, som vi måske tager for givet, men som vi alle har brug for skoling i for virkelig at mestre.

Seriens forfattere lever de ord, de skriver om. De er valgt for deres viden på området, og fordi de meget eksplicit har sig selv og deres særlige blik med i det, de skriver om.

Gennem kloge spørgsmål og undersøgelser af disse færdigheder giver serien dig mulighed for at træde ud af den daglige eksistens og tænke konstruktivt over, hvordan du bedst bringer disse styrker ind i ethvert aspekt af dit liv.

Seriens kendetegn er udråbstegnet, en opfordring til aktiv handlen. Færdighederne er i sig selv under konstant forandring, både livet igennem for den enkelte og i den kultur, de dannes af. Samtidig med at vi udvikler og udlever færdighederne, må vi hele tiden aktivt forholde os til dem. For eksempel er det at vide noget aldrig kun en passiv intellektuel bestræbelse, men en aktiv dynamisk handleform, der indlejret i konkrete omstændigheder må inddrage forforståelser, interesser, krop, følelser og ikke mindst andre mennesker.

Bogserien ’Skolen for livet’ tager fat på nogle af de mest grundlæggende spørgsmål om de færdigheder, vi bruger til at finde os til rette med det moderne livs udfordringer. På den måde er serien også et bud på et moderne dannelsesrepertoire. Ikke for at give endegyldige svar, men for at blive ved med at stille gode spørgsmål såsom:

  • Hvilke færdigheder har vi brug for, for at kunne leve et tilfredsstillende liv?
  • Hvilke værdier bør lede os?
  • Hvordan får vi bedre relationer til familie, venner, kolleger – og os selv?
  • På hvilket grundlag handler og træffer vi vigtige beslutninger i vores tilværelse?
  • Hvorfor skal vi analysere vores kultur, det samfund og de institutioner, der former os?
  • Hvad vil det sige at se? Hvordan påvirkes vi af den i høj grad visuelt bårne kultur, vi lever i?
  • Hvorfor læse?
  • Hvordan opfatter vi os selv?
  • Hvad vil det sige at mærke efter, hvordan vi føler og har det?
  • Hvorfor skal man redde verden?

Målgruppe
Serien henvender sig til alle med interesse for styrkelse af livsfærdigheder og almenkulturel dannelse. Anlagt som et moderne filosofikum henvender hver titel i serien sig desuden til et specifikt humanistisk studie eller en faggruppe, hvor den kan indgå i pensum og praksis.

Udkommet i serien ’Skolen for livet’:

Vid! – Relater! – Handl! – Lyt! – Tal! – Smag! – Se! – Led! – Leg! – Døm! – Lev! – Læs! – Hold ud!


 

Fakta om bogen Bliv til!

Bliv til!
– en filosofisk arbejdsbog
Af Christoffer Boserup Skov
152 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-00-8
Pris: 148 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-01-5
Pris: ca. 108 kr.

Menu