Analysér!

Analyser - Skolen for livet - Henrik Jøker BjerreHvad er sammenhængen mellem en vittighed om en sovjetisk fangelejr og et eventyr af H.C. Andersen? Hvorfor er vi så fascinerede af andre kulturers syn på vores egen kultur? Og hvad kan vi lære af Joseph Beuys’ kunstværk Hvordan man forklarer billederne til den døde hare?

I spændingsfeltet mellem filosofi, psykoanalyse, kulturstudier og sociologi giver Analysér! et overblik over, hvorfor kulturen skal analyseres, og hvordan man kan gribe det an. Med baggrund i Freuds indsigt i, at der ikke findes nogen ”normal” kultur, er påstanden, at alt kan være genstand for analyse. Bogen giver samtidig idéer til og anvisninger på, hvad det vil sige at udvælge sine analytiske eksempler, og hvordan man behandler dem med en præcision, der giver dem udsigelseskraft. En god analyse kan fremvise ting, vi ikke vidste om os selv – og måske endda hjælpe os med at blive til andet og mere, end vi vidste, vi kunne være.

Bogen henvender sig både til dig, der vil lære at analysere og skabe ny viden, og til de mere erfarne analytikere, der vil forfine deres evne til at udvælge eksempler og blotlægge såvel det åbenlyse som det skjulte.


Køb Analysér!

Pris 148 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter
Henrik Jøker Bjerre: Analyser Henrik Jøker Bjerre er lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og medlem af filosofkollektivet Center for Vild Analyse. Han underviser og forsker i blandt andet kulturanalyse, tysk idealisme, Kierkegaard, psykoanalyse og nyere slovensk filosofi. Blandt hans tidligere udgivelser er bøgerne Den nyttige idiot (med Carsten Bagge Laustsen, Samfundslitteratur, 2013), Særklasse – den tøvende revolution (med Center for Vild Analyse, Informations Forlag, 2012) og Kantian Deeds (Continuum, 2010).

Læs mere her:


Om serien ’Skolen for livet’

Analysér! indleder sammen med Mærk efter! serien ’Skolen for livet’, der handler om alt det, du ikke lærte i skolen. Om at leve dit liv i en kultur i konstant forandring. At mærke efter, analysere, relatere, tale, vide, handle, lytte, dømme, se – leve. For nu blot at nævne nogle af de mange færdigheder, som vi måske tager for givet, men som vi alle har brug for skoling i for virkelig at mestre.

Seriens forfattere lever de ord, de skriver om. De er valgt for deres viden på området, og fordi de meget eksplicit har sig selv og deres særlige blik med i det, de skriver om.

Gennem kloge spørgsmål og undersøgelser af disse færdigheder giver serien dig mulighed for at træde ud af den daglige eksistens og tænke konstruktivt over, hvordan du bedst bringer disse styrker ind i ethvert aspekt af dit liv.

Seriens kendetegn er udråbstegnet, en opfordring til aktiv handlen. Færdighederne er i sig selv under konstant forandring, både livet igennem for den enkelte og i den kultur, de dannes af. Samtidig med at vi udvikler og udlever færdighederne, må vi hele tiden aktivt forholde os til dem. For eksempel er det at vide noget aldrig kun en passiv intellektuel bestræbelse, men en aktiv dynamisk handleform, der indlejret i konkrete omstændigheder må inddrage forforståelser, interesser, krop, følelser og ikke mindst andre mennesker.

Bogserien ’Skolen for livet’ tager fat på nogle af de mest grundlæggende spørgsmål om de færdigheder, vi bruger til at finde os til rette med det moderne livs udfordringer. På den måde er serien også et bud på et moderne dannelsesrepertoire. Ikke for at give endegyldige svar, men for at blive ved med at stille gode spørgsmål såsom:

  • Hvilke færdigheder har vi brug for, for at kunne leve et tilfredsstillende liv?
  • Hvilke værdier bør lede os?
  • Hvordan får vi bedre relationer til familie, venner, kolleger – og os selv?
  • På hvilket grundlag handler og træffer vi vigtige beslutninger i vores tilværelse?
  • Hvorfor skal vi analysere vores kultur, det samfund og de institutioner, der former os?
  • Hvad vil det sige at se? Hvordan påvirkes vi af den i høj grad visuelt bårne kultur, vi lever i?
  • Hvorfor læse?
  • Hvordan opfatter vi os selv? Hvad vil det sige at mærke efter, hvordan vi føler og har det?
  • Hvorfor skal man redde verden?

Målgruppe
Serien henvender sig til alle med interesse for styrkelse af livsfærdigheder og almenkulturel dannelse. Anlagt som et moderne filosofikum henvender hver titel i serien sig desuden til et specifikt humanistisk studie eller en faggruppe, hvor den kan indgå i pensum og praksis.

Udkommet i serien ’Skolen for livet’:

Vid! – Relater! – Handl! – Lyt! – Tal! – Smag! – Se! – Led! – Leg! – Døm! – Lev! – Læs! – Hold ud!

Omtale og anmeldelser
Fakta om bogen: Analysér!

Analysér!
Af Henrik Jøker Bjerre
Serie: Skolen for livet
Omslagsdesign og sats: Åse Eg
168 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-87-8
Pris: 148 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-88-5
Pris cirka: 108 kr.
Download læseprøve som e-pub >>

Menu