Titler: A – Å

Oversigt over titler fra Forlaget Mindspace:

Albert Einsteins lysshow

Analysér!

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende elevsamtaler

Arbejdsbog i CMM for konsulenter

At blive i besværet

At lede efter kompleksitet

At leve sin terapi

At lykkes

At skabe kapabiliteter

Bedre end best practice

Bevidst ledelse

Bevægelige verdener

Bliv til!

Den arabiske larmdrossels dans

Den relationelle fordring

Den tavse dimension

Descartes’ onde dæmon

Det sande liv – opfordring til ungdommen

Det stille og rolige sted

Dialektik

Din tavshed kan ikke beskytte dig

Drømmemaskinen

Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin

En invitation til positiv psykologi

En invitation til social konstruktion

En stemme – ikke andet

En systemisk organisation

Et cyborgmanifest

Et frygtløst hjerte

Filosofi med børn i skolen

Filosoffen på arbejde

Forbundne arters manifest

Fra væren til handlen

Fuglen i hånden

Fænomenologi

Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT)

Handl!

Hold mig

Hvad er sex?

Hvad tænker du om frihed?

Hvad tænker du om følelser?

Hvad tænker du om livet?

Hvad tænker du om rigtigt og forkert?

Hvad tænker du om skønhed og kunst?

Hvorfor digtere?

Hvorfor meditere?

Hvordan er det at være en flagermus?

Håndbog i CMM for konsulenter

I denne planets støv. Filosofiens horror

Impostor-komplekset

I sværmen

Karl Marx’ genfærd

Krisetider

Kærlighed

Levende materialitet. Tingenes politiske økologi

Liv. System. Helhed

Længsel

Manifest – vores universitet

Meningen med livet?

Menneskelig blindhed og livets betydning

Motivation

Mønstre i interpersonelle interaktioner

Når historier kolliderer

Opdragelse, udannelse og sociologi

Positionering – diskursiv produktion af selver

Pædagogik på kanten

Radikal hjælp

Relationel Ledelse

Robusthed i praksis

Rubrics. Undervisning med forståelse som mål

Rummets poetik

Situeret viden

SKRIFT – fra billeder til bits

Skrivning og sprog i terapi

Små ord om store spørgsmål

Tal! – sammen

Teknologiens testpiloter

Tilknytningsteorien i aktion

To opfattelser af regler

Transparenssamfundet

Uærbødighed og fordomme

Veje til positiv aldring

Vi frygtløse

Viljens frihed og personbegrebet

Værens domesticering


Menu