Titler: A – Å

Oversigt over titler fra Forlaget Mindspace:

Albert Einsteins lysshow

Analysér!

Arbejdsbog i CMM for konsulenter

At blive i besværet

At lede efter kompleksitet

At leve sin terapi

At lykkes

At skabe kapabiliteter

Bedre end best practice

Bevidst ledelse

Bevægelige verdener

Bliv til!

Den arabiske larmdrossels dans

Den forbandede del (et uddrag) og Himmelske legemer

Den relationelle fordring

Den tavse dimension

Descartes’ onde dæmon

Det sande liv – opfordring til ungdommen

Det stille og rolige sted

Dialektik

Din tavshed kan ikke beskytte dig

Drømmemaskinen

Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin

En invitation til positiv psykologi

En invitation til social konstruktion

En stemme – ikke andet

En systemisk organisation

Et cyborgmanifest

Et frygtløst hjerte

Filosoffen på arbejde

Forbundne arters manifest

Fra væren til handlen

Fuglen i hånden

Fænomenologi

Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT)

Handl!

Hold mig

Hvad er kritik?

Hvad er sex?

Hvad tænker du om frihed?

Hvad tænker du om følelser?

Hvad tænker du om livet?

Hvad tænker du om rigtigt og forkert?

Hvad tænker du om skønhed og kunst?

Hvorfor digtere?

Hvorfor meditere?

Hvordan er det at være en flagermus?

Håndbog i CMM for konsulenter

I denne planets støv. Filosofiens horror

Impostor-komplekset

Intuition

I sværmen

Karl Marx’ genfærd

Klog på følelser

Krisetider

Kærlighed

Levende materialitet. Tingenes politiske økologi

Liv. System. Helhed

Længsel

Meningen med livet?

Menneskelig blindhed og livets betydning

Motivation

Mønstre i interpersonelle interaktioner

Når historier kolliderer

Positionering – diskursiv produktion af selver

Radikal hjælp

Relationel Ledelse

Robusthed i praksis

Rodfæstelsen

Rummets poetik

Situeret viden

SKRIFT – fra billeder til bits

Skrivning og sprog i terapi

Små ord om store spørgsmål

Tal! – sammen

Tilknytningsteorien i aktion

To opfattelser af regler

Transparenssamfundet

Uærbødighed og fordomme

Veje til positiv aldring

Vi frygtløse

Viljens frihed og personbegrebet

Vi morer os ihjel

Værens domesticering


Menu