Om Relationel Praksis

relationel_praksis_stak

E-tidsskriftet Relationel Praksis udkom i perioden 2010-2018 og du kan læse alle numrene i vores arkiv her. Relationel Praksis handler om ledelse og organisationsudvikling, der trækker på inspiration fra det socialkonstruktionistiske, systemiske, anerkendende og narrative tankegods, som er velkendt i mange danske organisationer. Fælles for disse tilgange er, at de vægter samskabelse gennem sproget højt og sigter mod at engagere så mange aktører som muligt i skabelsen af en fælles ønskværdig fremtid.

Tidsskriftets ambition var at inspirere arbejdet i og med relationer i organisationer.

Hver artikel indeholder såvel konkrete cases som viden om, hvordan man teoretisk og metodisk kan arbejde professionelt med relationer.

Tidsskriftet ville bygge bro mellem aktionsforskning og praksisviden.

 

Menu