Skrivning og sprog i terapi

Skrivning og sprog i terapi: Peggy Pen – Indlevende imaginationer

Dette er en bog om sprog, skrivning og terapi; om hvordan det at skrive breve i et terapeutisk forløb skaber nye synsvinkler og nye muligheder i klienters liv. Ideen er, at vi forfatter os selv i samtale med andre.

Den terapeutiske process
Den terapeutiske samtale skaber en særlig tekst, som Penn kalder en deltagertekst, idet klient og terapeut bygger den sammen gennem brugen af skrivning som den centrale del af den terapeutiske proces. Klienter lærer at skrive fra nye og anerkendende positioner og ændrer dermed deres livshistorie i processen.

Skrivning og sprog
Selve skrivehandlingen åbner for, at betydninger eller erfaringer, der har været ignoreret eller uudtalt, atter kan deltage i fortællingen. Penn beskriver det, som at klienter udvider deres stemmer.

Indlevende imaginationer peger på sprogets uendelige samskabende muligheder, dets magt og magi. Brugt terapeutisk i f.eks. familieterapi, ved relationelle traumer eller kronisk sygdom, opløses de fastlåsende mønstre og lader ny mening blomstre.

Bogens opbygning og målgruppe
Altid med udgangspunkt i den konkrete situation præsenterer Penn os for den mangfoldighed af rige ideer og praksisser, som hun indlevet og kreativt anvender og videreudvikler. Særligt centralt står Gregory Bateson, Milanogruppen, Mikhail Bakhtin, Tom Andersen og Kenneth Gergens arbejder.

Indsigtsfuldt beskrives terapeutens ikke-vidende position og lyttende stemme samt brugen af cirkulære spørgsmål, positiv konnotation, fremtidsspørgsmål og reflekterende processer.

Særligt systemisk og socialkonstruktionistisk orienterede terapeuter, konsulenter og sundhedsprofessionelle vil i denne bog finde inspiration til at arbejde med skrivning som en virkningsfuld tilgang.


Køb Skrivning og sprog i terapi

Er udsolgt i trykt udgave
Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatteren til Skrivning og sprog i terapi
Peggy Penn: Skrivning og sprog i terapiPeggy Penn, ph.d., arbejder ved The Ackerman Institute for the Family, hvor hun leder et projekt med brug af skrivning i forbindelse med kronisk sygdom og traumer. Hun holder foredrag og virker som konsulent overalt i USA og Europa. Hendes forfatterskab kredser om kærlighed og vold, kronisk sygdom, fremtidsspørgsmål, cirkulære spørgsmål, konsultationsmodeller, sprog og narrativ terapi. Hun er bl.a. medforfatter til Milan Systemic Family Therapy: Conversations in Theory and Practice.


Fakta om bogen

Indholdsfortegnelse (pdf) >>
Forord (pdf) >>
Skrivning og sprog i terapi
– Indlevende imaginationer
Af Peggy Penn
ISBN (e-bog) 978-87-92542-06-9
Pris: ca. 82 kr.
Originaltitel: Joined Imaginations – Writing and Language in Therapy
Oversat af Tom Bøgeskov
Omslag af Louises Design
Udkommet 13. september 2010

Menu