Mønstre i interpersonelle interaktioner

Mønstre i interpersonelle interaktioner forside red. Karl TommMønstre
Karl Tomm, canadisk professor i psykiatri, har igennem to årtier sammen med sine kolleger ved familieterapicentret i Calgary udviklet en systemisk tilgang til at forstå og arbejde med familier. Deres solide erfaringsbaserede arbejde præsenteres med denne bog for første gang på dansk.

For at finde alternativer til de fremherskende individfokuserede terapeutiske forståelser og diagnoser har de udviklet et begrebsapparat og en praksis, der fokuserer på interpersonelle interaktionsmønstre – hvordan de genkendes, opstår og vedligeholdes, og hvordan man igennem samtale kan ændre dem. Tilgangen er inspireret af konstruktionistiske og kollaborative traditioner.

Bogen argumenterer for, at terapeuter må fastholde, at de er aktive deltagere i de familiesystemer, de arbejder med, og derfor må medtænke eget sprog, køn, etnicitet og de større kulturelle og sociale mønstre, som samtalen er indlejret i og påvirket af.

Dette er en grundbog i relationel lydhørhed og samtale, der levende og konkret beskriver metodens begreber, praksis og hvordan den læres.

Henvender sig til alle relationelle praktikere, der arbejder med at fremme familiers, gruppers og organisationers velbefindende.


Køb Mønstre i interpersonelle interaktioner

Pris 198 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfattere

JEFF CHANG, ph.d. Jeff Chang er lektor ved Graduate Center for Applied Psychology ved Athabasca University, leder af Familiepsykologisk Center samt terapeut og supervisor ved Calgary Family Therapy Centre. Han har været autoriseret som psykolog i Alberta-provinsen i over 25 år og er clinical fellow og godkendt supervisor i American Association for Marriage and Family Therapy. Han har arbejdet med mental sundhed hos børn og psykologiske hjælpeprogrammer til ansatte og i privat praksis, og han har undervist ved fem overbygningsuddannelser. Jeff interesserer sig for fire nøgleområder, hvor han kombinerer praksis og forskning: socialkonstruktionistiske teorier, børns (skolebaserede) mentale sundhed, klinisk supervision og psykologi i familieretlige sammenhænge. Han har sammen med Philip Barker skrevet Basic Family Therapy (6. udgave) og redigeret Creative Interventions for Children: A Transtheoretical Approach.

SHARI COUTURE, ph.d. Shari Couture er terapeut og klinisk supervisor ved Calgary Family Therapy Centre. Hun er autoriseret psykolog i Aberta- provinsen, medlem af American Family Therapy Academy og associeret medlem af American Association for Marriage and Family Therapy. Hun har arbejdet med børn og deres familier i en række programmer i boligområder og for ambulante patienter, og i øjeblikket praktiserer hun privat i Calgary ved siden af sit arbejde hos Calgary Family Therapy Centre. I sin forskning anvender hun en diskursiv tilgang til studiet af processer i og resultater af familieterapi.

JOAQUÍN GAETE, MA. Joaquín Gaete er chilensk autoriseret psykolog og lektor i psykologi ved Universidad Adolfo Ibáñez i Santiago. Hans ph.d.-studier om psykologisk rådgivning ved University of Calgary indbefatter omfattende praktisk træning ved Calgary Family Therapy Centre. Hans forskning har beskæftiget sig med forandringsprocesser, specifikt fokuseret på en samtalepraksis, som kan skabe menneskelig forandring i terapi, sundhedsorganisationer og klinisk supervision. I sin ph.d.-afhandling fokuserer han på, hvordan man skaber professionel udvikling inden for rammerne af kliniske supervisionssamtaler.

TANYA MUDRY, MSc. Tanya Mudry er ph.d.-studerende i psykologisk rådgivning ved University of Calgary. Hun er MSc i sundhedsarbejde og psykologisk rådgivning. Hendes studiemæssige interesser omfatter familieterapi, systemisk tænkning, socialkonstruktionisme, diskursanalyse, social praksis og overdrevne/vanedannende adfærdsformer. Hun afsluttede den praktiske del af sit ph.d.-forløb ved Calgary Family Therapy med at benytte HIP- og PIP-tilgangen i sit arbejde med familier. SALLY ST. GEORGE, ph.d. Sally St. George er lektor i socialarbejde ved University of Calgary og familieterapeut og klinisk supervisor ved Calgary Family Therapy Centre. Hun holder workshops om familieterapi og kvalitative undersøgelser. Sally sidder i bestyrelsen for Taos Institute – en organisation, der helliger sig udvikling af socialkonstruktionistiske praksisser verden over – og i Global Partnership for Transformative Social Work, der beskæftiger sig med samudvikling af transformative praksisser inden for undervisning i socialarbejde. I de sidste 20 år har Sally arbejdet på The Qualitative Report og er nu chefredaktør for dette nettidsskrift. I sin fritid holder hun af at danse sammen med sin mand, Dan Wulff.

INÉS SAMETBAND, MSc. Inés Sametband er autoriseret par- og familieterapeut i Calgary, Alberta. Hun har studeret psykologi ved universitetet i Buenos Aires og praktiseret som psykolog i Argentina, før hun flyttede til Canada. Som en del af sin uddannelse i familieterapi har hun efter sin psykologiuddannelse gennemført et praktisk forløb på Calgary Family Centre. Inés interesserer sig for at udforske tværkulturelle spørgsmål inden for familieterapien fra et relationelt synspunkt, og dette er også fokus for hendes ph.d.-studier inden for psykologisk rådgivning ved University of Calgary. Hendes aktuelle forskning handler om, hvordan immigrantfamiliers medlemmer forhandler om deres kulturelle identiteter i familieterapeutiske samtaler.

JOANNE SCHULTZ HALL, MEd. Joanne Schultz Hall har en masteruddannelse i undervisningsvejledning, og hun er adjunkt ved Department of Psychiatry ved det medicinske fakultet ved University of Calgary. Joanne har mere end 37 års erfaring med arbejde med familier i Family Therapy Program/Calgary Family Therapy Centre, hvor hun har været beskæftiget med supervision, oplæring og konsultationer. Hendes særlige interesser er den indflydelse, åndelige overbevisninger og individuelle såvel som familiemæssige værdier har på enkeltpersoner og deres relationer, samt effekten af kønnede forestillinger om familien.

TOM STRONG, ph.d. Tom Strong er professor og rådgiver-underviser ved University of Calgary, og han forsker og skriver om de samarbejdsmæssige, kritiske og praktiske muligheder i diskursive tilgange til psykoterapi. Tom er terapeut og supervisor ved Calgary Family Therapy Centre og har sammen med Andy Lock skrevet Discursive Perspectives on Therapeutic Practice (Oxford University Press) og Social Constructionism; Sources and Stirrings in Theory and Practice (Cambridge University Press) foruden Furthering Talk (sammen med David Paré: Kluwer/Academic). Toms aktuelle forskning fokuserer på „Medikaliserende spændinger i rådgiveruddannelsen“ og „Sædvaner, behov og uimodståelig trang: diskurser om narkomani og helbredelse“. Flere detaljer om Tom og hans forskning findes på www.ucalgary. ca/strongt.

OLGA SUTHERLAND, ph.d. Olga Sutherland er lektor i par- og familieterapi ved University of Guelph og klinisk/rådgivende psykolog i privat praksis. Olga benytter diskursive tilgange til sin forskning (diskurs- og samtaleanalyse) til studiet af psykoterapeutisk interaktion og social interaktion i bredere forstand. Hendes ph.d.-afhandling behandlede samarbejde mellem klient og terapeut på basis af samtaleanalyse.

KARL TOMM, MD. Karl Tomm er professor i psykiatri ved University of Calgary, hvor han grundlagde Family Therapy Program i 1973. Han er velkendt inden for det familieterapeutiske område for sit arbejde med klargøring og detaljering af nye tendenser inden for systemteori og klinisk praksis. Igennem mange år har han stået i spidsen for en ny tilgang til terapi, som er udgået fra systemiske, konstruktivistiske, narrative og socialkonstruktionistiske tanker. Denne tilgang er mere samarbejdende end hierarkisk, og den fremhæver terapeutiske samtaler med henblik på at dekonstruere problemer og samkonstruere heling og velbefindende.

CHEE-PING TSAI, ph.d. Chee-Ping Tsai er autoriseret psykolog i Alberta, hvor hun har arbejdet i over 20 år. Hun har været adjunkt i psykiatri ved University of Calgary og mundtlig eksaminator ved College of Alberta Psychologists. Hendes omfattende kliniske baggrund omfatter arbejde med børn, unge, voksne, par og familier. I øjeblikket arbejder Chee-Ping med cancerpatienter og deres familier. Hendes væsentligste professionelle interesseområder er narrativ terapi, systemisk familieterapi, anvendelse af lege/spilterapeutiske teknikker i familieterapien, kulturel diversitet, multiracial rådgivning, sundhedspsykologi og psykosociale spørgsmål inden for kræftbehandlingen.

TAMARA WILSON, MC. Tamara Wilson er autoriseret psykolog i Alberta og yder familieterapi til børn og unge ved Calgary Family Therapy Centre. Hun tog sin bacheloruddannelse ved University of Alberta og sin masteruddannelse i psykologisk rådgivning ved Yorkville University. Tamara har i de sidste 13 år arbejdet med børn og familier inden for hjemmets rammer og ydet støtte til børn i alderen 7-11 år. Hun har også ledet psykoedukationsgrupper for både børn og forældre og ydet familieterapi for unge med narkotika- eller alkoholproblemer. Tamaras professionelle interesser omfatter systemisk par- og familieterapi, multikulturel rådgivning og terapi i en åndelig kontekst.

DAN WULFF, ph.d. Dan Wulff er lektor i socialarbejde ved University of Calgary og har fungeret som familieterapeut og klinisk supervisor ved Calgary Family Therapy Centre i de sidste 6 år. Dan sidder også i bestyrelsen for Taos Institute og Global Partnership for Transformative Social Work, og han er medredaktør af tidsskriftet The Qualitative Report. Dan underviser i socialarbejde på master- og ph.d.-niveau og har undervist i poststrukturalistisk familieterapi ved Blue Quills College og Grande Prairie Regional College, begge i det nordlige Alberta.


Video
Dan Wulff og Sally St. George fortæller her om arbejdet med den nye bog ”Mønstre i interpersonelle interaktioner”. De er begge medredaktører og bidragydere i bogen, der for første gang præsenterer Karl Tomms banebrydende tilgang til at arbejde med familier.


Anmeldelser og omtale
Fakta om bogen

Mønstre i interpersonelle interaktioner
Relationel forståelse og terapeutisk forandring
Redigeret af Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff og Tom Strong
Oversat af Ole Lindegård Henriksen
352 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-83-0
Pris: 198 kr.
ISBN (e-bog) : 978-87-92542-84-7
Pris cirka: 138 kr.
Udkommer 27. april 2015
Download gratis læseprøve her (epub) >>

Menu