Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT)

At skabe velvære og vækst hos alle klienter

“Der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at denne bog er et yderst vigtigt arbejdsredskab for alle terapeuter, der gerne vil arbejde dybtgående med deres klienter.”
– Peter A. Levine

“Den emotionelle og kliniske visdom, der lyser ud af denne bogs terapeutiske dialoger, vil inspirere og styrke enhver terapeut med en oplevelsesorienteret tilgang (…) det bedste, man kan gøre, er at begynde med at læse denne bog.” – Steven C. Hayes

Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT) er skrevet af den førende kapacitet inden for Emotionsfokuseret Terapi (EFT), Susan M. Johnson, og hendes kollega T. Leanne Campbell. De overfører her de centrale interventioner i EFT til arbejdet med individuelle klienter og giver dermed både et overblik over og en guide til behandling af klienter, der lider af depression, angst og traumatisk stress.

Bogen indledes med et resumé af teorien og videnskaben om tilknytning – det teoretiske grundlag for denne model – og den oplevelsesorienterede tilgang til forandring i psykoterapien. Herefter redegøres der for de tre EFIT-stadier, makrointerventioner såsom EFIT-Tangoen og forskellige mikrointerventioner ved hjælp af kliniske øvelser, caseeksempler og transskriptioner af dialoger for at vise, hvordan denne model fungerer i praksis med enkeltklienter. Alle EFIT-interventioner, -teknikker og -forandringsprocesser er beskrevet i et lettilgængeligt og praktisk format, som kan hjælpe terapeuten med at gøre brug af de målrettede og empirisk underbyggede interventioner, der ikke blot kan mildne symptomer på ubehag, men også forstærke klientens emotionelle balance, handlekraft og selvfornemmelse.


Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi

Pris 350 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatternee

Susan M. Johnson er en ledende fornyer inden for parterapi og voksentilknytning. Hun var den primære udvikler af Emotionally Focused Couples and Family Therapy (EFT), der har bevist sin effektivitet gennem tredive års fagfællebedømt forskning. Hun har modtaget adskillige priser for sin udvikling af EFT, bl.a. APA’s “Family Psychologist of the Year” i 2016 og Order of Canada i 2017.

Hendes bestseller Hold Me Tight fra 2008 (dansk udgave: Hold mig – en vejviser til varig kærlighed, Mindspace, 2014) har lært utallige par, hvordan de kan styrke og reparere deres kærlighedsforhold. Bogen er efterfølgende blevet videreudviklet til et interaktivt program til forbedring af parforhold, Hold Me Tight Online. Hendes seneste bog for klinikere, Attachment Theory in Practice (2019), opridser, hvordan tilknytningsteorien kan bidrage til forståelsen og styrkelsen af parforhold, og hendes banebrydende bog Emotionally Focused Couple Therapy – Creating Connection (2019) er nu kommet i tredje oplag.

Susan Johnson har grundlagt The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT), underviser psykologer i EFT på verdensplan og yder rådgivning til over 80 centre, der er knyttet til ICEEFT. Hun fungerer som konsulent for såvel amerikanske som canadiske militærfolk og er en populær mødeleder og foredragsholder i offentligt regi. Læs mere om Susan Johnson og hendes arbejde på www.iceeft.com og www.drsuejohnson.com.

Leanne Campbell er meddirektør på The Vancouver Island Centre for EFT og Campbell & Fairweather Psychology Group og er Honorary Research Associate ved Vancouver Island University. Hun blev oprindelig undervist af Susan Johnson, er blevet ved med at arbejde inden for rammerne af EFT-modellen og har i løbet af de sidste 30 år arbejdet med i hundredvis individuelle klienter, par og familier.

Ud over at drive en travl privat praksis på fuld tid, hvis primære fokus er traume- og sorgproblematikker, leder Leanne Campbell i øjeblikket en praksis fordelt mellem to lokaliteter og med tilsammen tyve klinikere, og hun er også lokal koordinator for et effektstudie af EFIT. Leanne er certificeret og aktiv EFT-underviser ved ICEEFT, har holdt kurser i EFT i mange år og ligeledes deltaget i udviklingen af forskellige undervisningsmaterialer, bl.a. dvd’er, online-kurser og andre træningsprogrammer og -bøger.


Om bogen
“I denne opfølger til Susan Johnsons epokegørende bog om EFT byder forfatterne på såvel en akademisk som en ’kropsnær’ præsentation af teorien bag og udøvelsen af denne innovative emotionsfokuserede tilgang til helbredelsen af dybe udviklingsmæssige sår. Med Johnson og Campbells dynamiske tilgang bliver terapeuter på hvert enkelt trin vejledt i, hvordan de på en sikker måde kan bringe deres klienter i kontakt med deres emotionelle sår og fremme deres evne til selvrefleksion og indgå i autentiske relationer til andre mennesker. Der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at denne bog er et yderst vigtigt arbejdsredskab for alle terapeuter, der gerne vil arbejde dybtgående med deres klienter.”
Peter A. Levine, ph.d., forfatter til In an Unspoken Voice og Trauma and Memory, Brain and Body in the Search for the Living Past.

“Den emotionelle og kliniske visdom, der lyser ud af denne bogs terapeutiske dialoger, vil inspirere og styrke enhver terapeut med en oplevelsesorienteret tilgang. Vi har stadig meget at lære om, hvordan vi udnytter tilknytningsforskningen på den bedst mulige måde i psykoterapeutisk sammenhæng, og det bedste, man kan gøre, er at begynde med at læse denne bog.”
Steven C. Hayes, ph.d., professor i psykologi ved University of Nevada i Reno og ophavsmand til Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

“Når den ældgamle indre kamp mellem fornuft og emotioner raser i vores klienter, som tilfældet er, og hvor emotionerne ofte går af med sejren, giver det god mening, at terapien bør fokusere på emotioner. I denne bog viser to internationalt anerkendte eksperter i behandlingen af emotionelle dysfunktioner og deres grundlag i tilknytningsteorien – Sue Johnson og Leanne Campbell – hvordan den emotionelt fokuserede tilgang, der fungerer så godt inden for parterapi, nu også er blevet tillempet arbejdet med individuelle klienter. Enhver kliniker vil ønske at have denne velskrevne og underholdende grundbog i Emotionsfokuseret Individuel terapi (EFIT) stående på sin boghylde.”
David H. Barlow, ph.d., ABPP, professor emeritus i psykologi og psykiatri, grundlægger af Center for Anxiety and Related Disorders ved Boston University.

“Sue Johnson og Leanne Campbell har skrevet en vidunderlig grundbog i Emotionsfokuseret individuel terapi (EFIT). Den har alt, hvad hjertet kan begære i en grundbog: Den er koncis og velskrevet, beskriver det begrebsmæssige grundlag for denne terapiform og giver pragmatiske fingerpeg om, hvad man kan gøre i løbet af en session. De metoder, der beskrives, bygger på Sue Johnsons banebrydende og vidt udbredte evidensbaserede parterapi, og indsigter fra dette arbejde er nu blevet overført til individuel terapi. Johnson og Campbells metoder udgør en model for, hvordan man kan arbejde med tilknytning og emotioner i individuel terapi. Det er næsten sikkert, at EFIT inden længe vil komme til at indtage en central plads inden for individuelle terapiformer, præcis ligesom EFCT er blevet den mest anvendte tilgang inden for parterapi. Under alle omstændigheder er der tale om en bog, der bør læses af enhver terapeut, der arbejder med individuelle klienter eller er under uddannelse.”
Jay Lebow, ph.d., seniorforsker og klinisk professor, redaktør af tidsskriftet Family Process og tilknyttet The Family Institute ved Northwestern University, Evanston, Illinois.

“Denne nye bog om EFIT er efter min mening vældig god og særdeles vigtig. Denne vidunderlige og inspirerende bog er baseret på 35 års klinisk arbejde med brugen af Emotionsfokuseret terapi (EFT) med henblik på at skabe livsomvæltende, positive forandringer hos individuelle klienter. Forfatterne har gjort et flot stykke arbejde med at beskrive, hvad Emotionsfokuseret individuel terapi (EFIT) i det hele taget er, hvordan og hvorfor den virker, og hvad der gør den så virkningsfuld. Bogen er pligtlæsning for såvel terapeuter som dem, der er interesseret i at højne andre menneskers psykiske og emotionelle velvære.”
Jeffry Simpson, ph.d., Distinguished University Teaching Professor og leder af det psykologiske fakultet ved University of Minnesota.


Fakta om bogen

Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT). At skabe velvære og vækst hos alle klienter
Af Susan M. Johnson & T. Leanne Campbell
312 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-76-3
Pris: 350 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-77-0
Pris: cirka 245 kr.
Udkommer: 21. april 2023

Menu