En invitation til social konstruktion

En invitation til social konstruktion - Kenneth GergenSamarbejdende klasseværelser, terapi som en dialogfremmende social konstruktion, relationel ledelse, samskabt beslutningstagning i organisationer og kropslig skriftlighed er blot nogle af de mange praktiske konsekvenser af socialkonstruktionistisk teori.

En tankemæssig revolution
På en overordentlig pædagogisk og velargumenteret måde fremsættes bogens hovedbudskab om, at socialkonstruktionisme (og dens praksisovervejelser) er intet mindre end en tankemæssig revolution svarende til den, der markerede renæssancen og oplysningstiden. Går vi ind på denne tanke, bedes vi om at nytænke stort set alt, hvad vi har lært om virkeligheden og os selv. Og ikke mindre vigtigt, inviteres vi til nye og udfordrende måder at handle på, som forhåbentligt er mere ansvarlige, idet vi nu erkender, at det er gennem vores kommunikation og handlen, at vi sammen konstruerer den verden, vi lever i.

Sprog og virkelighed
Centralt i bogen står kapitlerne om, hvordan det sprog vi anvender, konstruerer, hvad vi opfatter som virkeligt og godt samt kapitlet om, hvordan selvet konstrueres relationelt. Selvet er ikke noget, der eksisterer i den enkelte, forud for den sociale virkelighed som en isoleret uafhængig størrelse, men opstår, udvides eller det modsatte, gennem de relationer vi indgår i. Hvem vi er, kommer først til syne og dannes i radikal forstand, i mødet med en anden.

Denne indsigt har store implikationer for, hvordan man håndterer konflikter og forandringsprocesser – politisk, i organisationer, i parterapi etc. Forståelse og meningsfuldhed er størrelser, vi kun kan opnå sammen, som en fælles bedrift.

Bogens opbygning og målgruppe
Bogen er forsynet med et væld af gode og tankeprovokerende hverdagseksempler, anskueliggørende billedmateriale og gode bokse med refleksionstemaer, der gør bogen lettilgængelig. Dertil kommer, at den på en veloplagt måde hele vejen igennem forholder sig diskuterende til de problemstillinger, der er forbundet med socialkonstruktionismen og den kritik, der har været rettet mod den. Derfor er bogen nu udvidet med afsnit om diskursanalyse, aktionsforskning, kroppen og miljøet.

Især humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og professionelle faggrupper som terapeuter, organisationskonsulenter, psykologer, sundhedsprofessionelle, pædagoger, konfliktløsere, konsulenter vil have glæde af bogen. Den kan anvendes som lærebog lige fra gymnasiet til universitetsuddannelserne.


Køb En invitation til social konstruktion

Pris 298 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatteren til En invitation til social konstruktion
Kenneth Gergen - En invitation til social konstruktionKenneth Gergen er professor i psykologi ved Swarthmore College, leder af Taos Instituttet og ekstern professor ved Tilburg Universitetet samt æresprofessor ved universitetet i Buenos Aires.

Blandt hans vigtigste værker om socialkonstruktionisme er foruden ”An Invitation to Social Construction” (1. Udg. 1999), ”Social Construction in Context” (2002), ”Realities and relationships: Soundings in Social Construction” (1994) samt ”The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life” (1991).

Læs mere på Gergens website her >>


Hør Kenneth Gergen fortælle om En invitation til social konstruktion


Fakta om bogen

Indholdsfortegnelse (pdf) >>
Forord (pdf) >>
En invitation til social konstruktion, 2. udgave
Kenneth Gergen
Nyt dansk forord
248 sider, illustreret
ISBN: 978-87-92542-00-7 (trykt udgave)
Pris: 298 kr.
E-bogsudgave
ISBN: 978-87-92542-01-4
Originaltitel:
An Invitation to Social Construction, 2. Ed.
Oversat fra amerikansk af Tom Bøgeskov
Omslag: Louises Design

Menu