De psykologiske

Bøger om psykologi fra Forlaget Mindspace:


At leve sin terapiAt leve sin terapi
At leve sin terapi handler om forholdet mellem psykoterapeut, den teoretiske og metodiske referenceramme og klienten. Bogen portrætterer ni psykoterapeuter og deres personlige rejse i forhold til, hvordan de forstår og konkret praktiserer deres terapi sammen med deres klienter. Forfatterne har på baggrund af en terapisession interviewet terapeuterne om, hvad der sker i sessionen, og hvorfor de gør, som de gør.

Af Lone Algot Jeppesen & Leif Vedel Sørensen

Læs mere om At leve sin terapi og køb bogen >>


At LykkesAt lykkes
– en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel
At lykkes er Seligmans første bog i ti år. Med udgangspunkt i sit banebrydende arbejde om optimisme, motivation og karakterstyrker undersøger han, hvad et godt liv er – for individer, organisationer og nationer.

Af Martin E. P. Seligman

Læs mere om At lykkes og køb bogen >>


Bedre end best practiceBedre end best practice
– Hvordan behandlingen af psykiske lidelser kan blive bedre
Birgit Valla giver optimistiske løsninger på, hvordan vi kan gøre psykiatrien bedre. Det at få tilbagemeldinger fra dem, der modtager hjælp, er essentielt. Og det at finde ud, hvad vi skal gøre med denne feedback, er mindst lige så vigtigt. På den måde kan vi forbedre os som terapeuter og som psykisk sundhedsvæsen.

Af Birgit Valla

Læs mere om Bedre end best practice og køb bogen >>


Emotionsfokuseret terapi Emotionsfokuseret terapi
Metodens oprindelse, teoretiske fundament og udvikling
Emotionsfokuseret terapi er en introduktion til teorien, historien, forskningen og praksis af den emotionscentrerede humanistiske tilgang til psykoterapi. Leslie Greenberg, der er en af grundlæggerne af denne måde at arbejde terapeutisk på, har skrevet mange bøger om sit arbejde. Med denne grundbog i EFT-tilgangen udkommer han for første gang på dansk.

Af Leslie S. Greenberg

Læs mere om Emotionsfokuseret terapi og køb bogen >>


Emotionsfokuseret parterapi, trin for trinEmotionsfokuseret parterapi, trin for trin
– Nøglerne til forandring for kriseramte par
”Denne bog vil blive en uvurderlig ressource for både nye og erfarne EFT-terapeuter. Den viser, hvordan man udfører EFT, gennem mange specifikke eksempler på, hvordan man intervenerer på et givent tidspunkt i EFT-processen, og den bidrager med en overflod af ’EFT-sprog’. Hver fase og trin i EFT præsenteres på en praktisk og teoretisk enkel facon.” – Fra Sue Johnson og Alison Lees forord til bogen.

Af Lorrie L. Brubacher

Læs mere om Emotionsfokuseret parterapi og køb bogen >>


En invitation til positiv psykologiEn invitation til positiv psykologi
– viden og værktøj til professionelle
Positiv psykologi er det videnskabelige studium af menneskelig trivsel og en metode til at kunne fungere optimalt. I løbet af de sidste ti år har forskning i positiv psykologi frembragt mange nye indsigter i og et stærkt empirisk belæg for, at et øget fokus på løsningsmuligheder og styrker faktisk fungerer.

Af Robert Biswas-Diener

Læs mere om En invitation til positiv psykologi og køb bogen >>


En invitation til social konstruktionEn invitation til social konstruktion
På en pædagogisk og velargumenteret måde fremsættes bogens hovedbudskab om, at socialkonstruktionisme (og dens praksisovervejelser) er intet mindre end en tankemæssig revolution svarende til den, der markerede renæssancen og oplysningstiden.

Af Kenneth Gergen

Læs mere om En invitation til social konstruktion og køb bogen >>


Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT)
Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi (EFIT) er skrevet af den førende kapacitet inden for Emotionsfokuseret Terapi (EFT), Susan M. Johnson, og hendes kollega T. Leanne Campbell. De overfører her de centrale interventioner i EFT til arbejdet med individuelle klienter og giver dermed både et overblik over og en guide til behandling af klienter, der lider af depression, angst og traumatisk stress.

Af Susan M. Johnson og T. Leanne Campbell

Læs om Grundbog i Emotionelt Fokuseret Individuel Terapi og køb bogen >>


Hold mig

Hold mig
– En vejviser til varig kærlighed
Emotionsfokuseret parterapi er én af de mest succesfulde metoder til at skabe kærlige og varige parforhold, og den har opnået en forbløffende succesrate på 70-75% i at genoprette ustabile forhold. Til par, der ønsker at bruge de succesfulde teknikker eller til terapeuter, der ønsker inspiration til egen praksis.

Af Sue Johnson

Læs mere om Hold mig og køb bogen >>


Impostor-kompleksetImpostor-komplekset
– Slip dit faglige mindreværd
Frygten for at andre opdager, hvor lidt man i virkeligheden kan og ved. Følelsen af at være en fiasko, uanset hvor godt man set udefra klarer sig. Skuffelsen over ikke at have opnået mere. Dette er nogle af de bekymringer, der kendetegner impostor-komplekset, et tankemønster, som mange mennesker kæmper med.

Af Ann C. Schødt & Rebekka J. Knudsen

Læs mere om Impostor-komplekset og køb bogen >>


Klog på følelserKlog på følelser
Klog på følelser hjælper dig med at blive mere bevidst om dine følelser, og hvordan de påvirker dig i dit liv. Bogen er baseret på en videnskabelig psykologisk behandlingsmetode kaldet emotionsfokuseret terapi (EFT) og er skrevet af tre psykologer med stor viden om og erfaring med at arbejde med følelser i terapi.

Af Aksel Inge Sinding, Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg

Læs mere om Klog på følelser og køb bogen >>


 Barbara Fredrickson: KærlighedKærlighed
– et nyt syn på vores overordnede emotion, som styrer alt, hvad vi tænker, gør, føler og bliver
I Kærlighed tager forsker Barbara L. Fredrickson afsæt i sin verdenskendte broaden and build teori om positive følelser og præsenterer et banebrydende, nyt syn på kærligheden.

Af Barbara Fredrickson

Læs mere om Kærlighed og køb bogen >>


Menneskelig blindhed og livets betydningMenneskelig blindhed og livets betydning
Menneskelig blindhed og livets betydning er to forelæsninger af den amerikanske psykolog og filosof William James. De udkom oprindeligt i 1899 og foreligger nu for første gang på dansk.

Af William James

Læs mere om Menneskelig blindhed og livets betydning og køb bogen >>


MotivationMotivation
– viden og værktøj fra positiv psykologi
I et let læst sprog præsenterer Kennon Sheldon i denne bog sin teori om positiv motivation, der på dansk hedder selvreguleringsteorien. Bogen er opbygget om de fire motivationsspørgsmål og en skelnen mellem blandt andet ekstern, introjiceret, identificeret og indre motivation.

Af Kennon Sheldon

Læs mere om Motivation og køb bogen >>


Mønstre i interpersonelle interaktioner red. Karl TommMønstre i interpersonelle interaktioner
Karl Tomm, canadisk professor i psykiatri, har igennem to årtier sammen med sine kolleger ved familieterapicentret i Calgary udviklet en systemisk tilgang til at forstå og arbejde med familier. Deres solide erfaringsbaserede arbejde præsenteres med denne bog for første gang på dansk.

Redigeret af bl.a. Karl Tomm

Læs mere om Mønstre i interpersonelle interaktioner og køb bogen >>


Når historier kollidererNår historier kolliderer
Om at håndtere konflikter med narrativ mediation
Alle professionelle, der arbejder med eller forholder sig til konflikter til daglig, bør læse denne bog. Det er en praktisk demonstration af og vejledning i, hvordan man håndterer konflikter, skrevet af grundlæggerne af narrativ mediation.

Af Gerald Monk og John Winslade

Læs mere om Når historier kolliderer og køb bogen >>


Positionering af Bronwyn Davies og Rom HarréPositionering: Diskursiv produktion af selver
Bronwyn Davies og Rom Harrés banebrydende artikel om begrebet positionering, som forfatterne oprindeligt udviklede som en reaktion mod det traditionelle socialpsykologiske rollebegreb. Positioneringsbegrebet indtager i dag en central placering for alle, der vil analysere og forstå, hvordan vores sproglige handlinger i samtaler skaber vores personlighed og sociale liv.

Af Bronwyn Davies og Rom Harrés

Læs mere om Positionering og køb bogen >>


Robusthed i praksisRobusthed i praksis
individuelt og kollektivt
Robusthed i praksis er en introduktion til, hvordan vi kan forstå robusthedsbegrebet, hvorfor det er væsentligt lige nu og hvordan vi udvikler det i praksis – individuelt og kollektivt.

Af Malene Mygind og Frans Ørsted Andersen (red.)

Læs mere om Robusthed i praksis og køb bogen >>


Skrivning og sprog i terapiSkrivning og sprog i terapi
– Indlevende imaginationer
Dette er en bog om sprog, skrivning og terapi; om hvordan det at skrive breve i et terapeutisk forløb skaber nye synsvinkler og nye muligheder i klienters liv. Ideen er, at vi forfatter os selv i samtale med andre.

Af Peggy Penn

Læs mere om Skrivning og sprog i terapi og køb bogen >>


Tilknytningsteorien i aktionTilknytningsteorien i aktion
– Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
Susan M. Johnson beskriver på baggrund af ny tilknytningsteori og -forskning, en forskningsbaseret tilgang til terapi samt mange års erfaring med klinisk terapi og undervisning, hvordan man bedst begrebsliggør og gennemfører succesfuld livsændrende terapi med enkeltpersoner, par og familier.

Læs mere om Tilknytningsteorien i aktion og køb bogen >>


Uærbødighed og fordommeUærbødighed og fordomme
Denne bog handler om de forestillinger, vi bringer med os uden at tænke over dem. Om de fordomme, som guider vores tænkning og adfærd. Og den handler om, hvordan vi kan undgå at blive fanget i de fælder, som disse fordomme kan lægge for os.

Af Gianfranco Cecchin, Gerry Lane & Wendel A. Ray

Læs mere om Uærbødighed og fordomme og køb bogen >>


Veje til positiv aldring
Psykologerne Mary og Kenneth Gergen er foregangsfolk inden for bevægelsen Positiv Aldring, der vil nedbryde myten om den triste alderdom. Veje til positiv aldring formidler ideer, erfaringer og forskningsbaserede artikler om, hvorfor vi kan glæde os til at blive gamle.

Af Mary M. Gergen og Kenneth J. Gergen

Læs mere og køb Veje til positiv aldring >>


Menu