Teknologiens testpiloter

Teknologiens Testpiloter. 10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid af Camilla Mehlsen10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid

”Denne bog er et inspirerende, bredt dækkende og afbalanceret gennembrud i forhold til et påtrængende emne inden for aktuel skolepolitik og læringsforståelse.”
– Knud Illeris, læringsteoretiker og professor emeritus

”Uddannelse og dannelse omhandler i vid udstrækning, hvad der skal til for at blive en ansvarlig og ejerskabstagende samfundsborger, som kan være med til at skabe den lim eller kit af tillid mellem borgere, mellem borgere og stat og vice versa, som ethvert samfund er så inderligt afhængig af. Den tillid er ikke i uvæsentlig grad givet ved de ’10 ting, der gør smartgenerationen smartere’. Det er krumtapperne i Teknologiens testpiloter.”
– Vincent F. Hendricks, professor i filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier. Fra bogens forord

*

„Hvordan kom I på internettet, før der var computere?“ spørger en pige sine forældre. Hun kommer fra den første generation, der vokser op med smart teknologi i sandkassen, skolen og soveværelset. Det er nyt og på mange måder et eksperiment. Vi kender endnu ikke konsekvenserne af den udvikling. Er teknologiens testpiloter flyvefærdige?

Danske børn og unge er i særlig grad digitale, både i hjemmene og i uddannelsessystemet. Men de bliver ikke automatisk smartere af smart teknologi. Snarere tværtimod, hvis vi ikke tager fat på digital dannelse og lærer sammen med dem. Det gør vi ikke godt nok i dag.

Digital dannelse af smartgenerationen må både se på, hvilke kompetencer der er brug for i det 21. århundrede og på, hvilke teknologimyter, der spænder ben for læring i dag.

Teknologiens testpiloter er en forskningsbaseret debatbog om, hvad der kendetegner smartgenerationen, og hvilke kompetencer der er brug for i det 21. århundrede. Bogen viser kritisk og nysgerrigt vej med 10 bud på, hvad der ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af smart teknologi accelererer.

Målgruppe
Bogen henvender sig til alle voksne tæt på børn og unge og tæt på deres institutioner og organisationer. Den er skrevet til alle dem, der har indflydelse på børns og unges liv, det være sig politisk eller kommercielt. Det kræver en indsats på flere områder at give børn og unge en dannelse og uddannelse, der gør dem flyvefærdige til fremtiden.


Køb Teknologiens testpiloter af Camilla Mehlsen

Pris 250 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Forfatter Camilla Mehlsen. Foto af Alona V. Andersen.

Foto af Alona V. Andersen.

Om forfatteren til Teknologiens testpiloter
Camilla Mehlsen er ekspert i medieudvikling og uddannelsesforskning og kalder sig selv ”kritisk teknologioptimist”. Hun er nok den person i Danmark med det bedste overblik over aktuel forskning om børn og unge og deres relation til digitale medier.

Efter 10 år som redaktør for DPU’s magasin Asterisk om den nyeste forskning i pædagogik stiftede hun research- og medievirksomheden Mehlsen Media, hvor hun rådgiver organisationer og virksomheder om, hvordan ny viden om børn og unge kan skabe forandring. Hun er ekstern konsulent for Danmarks Evalueringsinstitut, og som skribent og analytiker er hun en vigtig stemme i debatten om, hvordan teknologien former vores fremtid – ikke mindst børnenes. Og så står Camilla bag MediaWatchs prisbelønnede podcastserie MediaCast om digitale tendenser og bøgerne Globalisterne (sammen med Filip Lau, 2007) og Tankestreger – tværvidenskabelige nybrud (redigeret sammen med Frederik Stjernfelt og Robin Engelhardt, 2007.)

Læs mere om forfatteren her: www.mehlsenmedia.dk


Det skrev pressen
Teknologiens Testpiloter er én af den slags bøger, man bliver foruroliget af at læse. Den er hårrejsende og inspirerende på én og samme tid. Det er derfor, den skal læses. Især af de af os, der har børn, arbejder med børn eller med børns uddannelse, men i høj grad også af voksne, der selv lever i en digital tidsalder. Bogen er ikke – hvad man kunne frygte – en holdningspræget dommedagsprofeti, men derimod en velunderbygget fremstilling af, hvordan digital teknologi påvirker børn og unge – ”smartgenerationen”, som den kaldes i bogen. Den beskæftiger sig med, hvad vores børn skal kunne i fremtiden, hvis de skal klare sig og beskriver, hvordan digital teknologi kan give muligheder, men at den også indeholder reelle faldgruber, som vi lige nu er ved at bevæge os ud i, hvis vi ikke ændrer vores måde at anskue børn og teknologi på og gør os umage med deres digitale dannelse.”
– Birgitte Sølvstein, psykolog med speciale i stress, Magasinet P

“Inspirerende og tankevækkende bog som giver 10 bud på hvordan børn og unge rustes til et liv i rivende teknologisk udvikling. Bogen er særligt egnet til forældre, pædagog- og lærerstuderende eller i undervisningssammenhænge.”
– Sanne Mendel, lektør

Menu