Opdragelse, udannelse og sociologi

Opdragelse, udannelse og sociologi af Émile Durkheim

En bog om opdragelsens funktion i samfundet

Opdragelse, uddannelse og sociologi indeholder fire artikler af den franske sociolog Émile Durkheim. De behandler opdragelsens og uddannelsens funktion i samfundsorganismen og rejser spørgsmål om individets sociale karakter, forholdet mellem opdragelse og stat og pædagogikkens relation til sociologi, psykologi og historie.

Durkheim var optaget af, hvordan samfund fastholder deres sammenhængskraft, når fælles normer forandres. Han peger på, hvordan opdragelse og uddannelse bidrager til den nødvendige sociale solidaritet, ‘fælles bevidsthed’ og samfundsmæssige integration.

Ny dansk introduktion placerer Opdragelse, uddannelse og sociologi i Durkheims samlede værk og viser, at det ikke blot har historisk interesse, men også leverer indsigt i, hvordan pædagogikkens spørgsmål kan og skal stilles.

Durkheims analyser er relevante for studerende i pædagogik, socialpsykologi og sociologi, men er også inspirerende læsning for professionelle, der ønsker begrebsmæssige skarphed, for eksempel til at skelne mellem videnskab, praksis (kunst) og praktisk teori.


Køb Opdragelse, udannelse og sociologi af Émile Durkheim

Pris 198 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatteren til Opdragelse, udannelse og sociologi
Émile Durkheim: Opdragelse, udannelse og sociologiÉmile Durkheim (1858-1917) er kendt som en af foregangsmændene for den moderne sociologi. Durkheim bidrog til en helt ny måde at tænke samfund på, hvor han i overført betydning sætter samfund lig med en organisme. Ligesom lægen beskriver og forklarer menneskets organisme, således beskriver og forklarer sociologien samfundets organisme. Det sociale livs elementer forstås ud fra de funktioner, de varetager for sammenhængskraften i samfundet som helhed.

Blandt hans mest indflydelsesrige værker er The Division of Labour in Society (1893), The Rules of Sociological Method (1895) og Suicide (1897).


Fakta om bogen

Opdragelse, uddannelse og sociologi
En bog om opdragelsens funktion i samfundet

Af Émile Durkheim
148 sider
ISBN (trykt): 978-87-92542-69-4
Pris: 198 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-70-0
Pris: cirka 138 kr.
Udkommer: 31. november 2014

Menu