Generobring af universitetet

Manifet - vores universitetTillid, professionalisme og ytringsfrihed, der er nødvendige kriterier for et blomstrende universitetsliv, erstattes af en lavine af management, tankeløse direktiver, dehumaniserende IT-systemer og farceagtige konsultationer. Det er forfatterne bag Manifest – vores universitets diagnose, og de ønsker nu universitetet tilbage i hænderne på studerende og ansatte og tilbage til dets forpligtelser over for civilsamfundet.

Manifestet er blevet til som resultat af professor Tim Ingolds initiativ til offentlige stormøder, et åbent dialogisk fællesskab for interesserede med tilknytning til University of Aberdeen – videnskabsfolk, studerende, personale og alumner. Indledningsvis dannede møderne rammen for diskussioner af universitetets fremtid, og resultatet var nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skulle finde en vej frem for bevægelsen, nu under navnet Reclaiming our University. Det skrevne manifest voksede frem gennem en række seminarer og fælles drøftelser igennem 2016, og selvom det er Tim Ingold, der har skrevet udkastet, kalder han det ”et ægte kollektivt dokument”. Indholdet er udarbejdet og vedtaget i debatter under fire overskrifter: frihed, tillid, uddannelse og fællesskab, der udgør manifestets grundsøjler. Manifestet har i alt 34 livgivende paragraffer, der slår til lyd for at værne om den akademiske frihed på de højere uddannelser og formulerer nye mål og visioner for vores universiteter.

På De Britiske Øer og enkelte steder på kontinentet har det cirkuleret rundt på nettet blandt universitetsfolk i diverse tidligere versioner, før det fandt sin endelige form i november 2016.

Manifestet, der har mødt opbakning blandt danske universiteter, udgives nu på dansk for alle, der interesserer sig for, hvad et universitet er – og kan være.

Steen Nepper Larsen, lektor ved DPU, indleder den danske oversættelse af manifestet, hvor han i skarpe vendinger begrunder, hvorfor en generobring af universitetet også er et dansk anliggende.

Læs mere her >>


Køb Manifest – vores universitet

Pris 20 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Fakta om Manifest

MANIFEST
– vores universitet
32 sider
ISBN (pamflet): 978-87-93535-02-2
Pris: 20 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-03-9
Pris: ca. 20 kr.
Udkommer 7.12.2016

Menu