Anerkendende elevsamtaler

Anerkendende elevsamtaler af Ingebjørg Mæland og Bjørn Hauger– Elevinddragelse, fremtidsplanlægning og forebyggelse af frafald i uddannelse

Hvordan får man det bedste frem hos alle elever? Hvordan kan man se elevsamtalen som en virkningsfuld metode til at identificere, opdage og udvikle elevers styrkesider? Hvordan leder man elevsamtaler, så allerede dygtige elever kan blive endnu bedre?

Hos alle elever, i alle klasser og på alle skoler, findes der noget, som er godt, og noget, som er mindre godt. Spørgsmålet er, hvad man vælger at give mest opmærksomhed i hverdagen, og hvad man vælger at tage udgangspunkt i, når man skal påbegynde et forandringsarbejde.

At fremme læring og livsmestring
Metodebogen Anerkendende elevsamtaler bygger på den nyeste forskning inden for positiv psykologi og aktionsforskning og er en indføring i, hvordan vejledningssamtaler kan bruges til at fremme elevers læring og livsmestring. Forfatterne præsenterer en vejledningsmetode, som hjælper elever med:

  • At finde frem til egne styrkesider.
  • At tydeliggøre egne mål.
  • At realisere egne muligheder ved at vende defensiv tænkning til offensiv tænkning.
  • At motivere uddannelses- og erhvervsvalg.

Gennem planlægning, gennemførelse og evaluering af utallige elevsamtaler har forfatterne udviklet en metodisk værktøjskasse til vejledningssamtaler, der kan bidrage til at skabe en positiv ændring hos eleverne.

Bogens målgruppe
Bogens konkrete beskrivelser af faser og metoder gør den oplagt for kommuner, skoler, undervisere og forældre, som vil vide mere om den anerkendende tilgang, og hvordan man gennem vejledningssamtaler kan forebygge frafald i uddannelsessystemet.


Køb Anerkendende elevsamtaler

Pris 78 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatterne til Anerkendende elevsamtaler
Bjørn Hauger: Anerkendende elevsamtalerBjørn Hauger er sociolog og partner i LentSareptas A/S. Han har i en årrække arbejdet med den anerkendende og styrkebaserede tilgang til læring, skole- og organisationsudvikling. Hauger er medforfatter til flere bøger og artikler om dette tema, bl.a. bogen Organisasjoner som begeistrer (2008). Hauger har særligt interesseret sig for, hvordan man kan anvende forskning inden for positiv psykologi og Appreciative Inquiry til at opnå et øget læringsudbytte, øget læringsglæde og mestringsoplevelse for alle elever. Dette har blandt andet resulteret i udviklingen af et praktisk værktøj til læringsstøttende vurderinger, som nu er taget i anvendelse i den norske skole (www.lent.no/menneskene).

Ingebjørg Mæland: Anerkendende elevsamtalerIngebjørg Mæland har været leder af Arbeidsinstituttet i Buskerud (AiB) siden 1998. Hun har 30 års erfaring med at arbejde med unge inden for forskellige offentlige områder som fx kriminalforsorgen og børnepsykiatrien samt med opsøgende arbejde. Mæland er for tiden ved at tage en master i Uddannelsesledelse.


Fakta om bogen

Anerkendende elevsamtaler
– Elevinddragelse, fremtidsplanlægning og forebyggelse af frafald i uddannelse
af Ingebjørg Mæland og Bjørn Hauger
116 sider
ISBN: 978-87-92542-17-5 (trykt udgave)
Pris: 78 kr.
E-bogsversion
ISBN: 978-87-92542-18-2
Pris ca.: 54 kr.
Oversat fra norsk af Anders Juel Michelsen
Omslag: Louises Design