De pædagogiske bøger

Pædagogiske bøger fra Forlaget Mindspace:


Anerkendende arbejder i skolerAnerkendende arbejde i skoler
– At skabe fælles trivsel
I Anerkendende arbejde i skoler beskriver Peter Lang og Elspeth McAdam på medrivende og personlig vis, inspirerende og virkningsfulde måder at skabe anerkendelse i praksis, baseret på deres erfaringer med skoler, organisationer og institutioner igennem de sidste 25 år.

Af Elspeth McAdam og Peter Lang

Læs mere om Anerkendende arbejde i skoler og køb bogen >>


Anerkendende elevsamtalerAnerkendende elevsamtaler
– Elevinddragelse, fremtidsplanlægning og forebyggelse af frafald i uddannelse
Hos alle elever, i alle klasser og på alle skoler, findes der noget, som er godt, og noget, som er mindre godt. Spørgsmålet er, hvad man vælger at give mest opmærksomhed i hverdagen, og hvad man vælger at tage udgangspunkt i, når man skal påbegynde et forandringsarbejde.

Af Ingebjørg Mæland og Bjørn Hauger

Læs mere om Anerkendende elevsamtaler og køb bogen >>


Filosofi med børn i skolenFilosofi med børn i skolen
– 45 øvelser
Hvordan lærer man at tænke selvstændigt? Den franske filosof Oscar Brenifier beskriver i denne bog filosofiske samtaler i klasselokalet som undersøgende samtalefællesskaber, der styrker elevernes selvstændige tænkning.

Af Oscar Brenifier

Læs mere om Filosofi med børn i skolen og køb bogen >>


Manifest
– Vores universitet
Manifest – vores universitet stiller både diagnosen og viser en anden vej frem for en universitetsverden, hvis autonomi er truet. 34 livgivende paragraffer forfattet af universitetsfolk fra University of Aberdeen slår til lyd for at værne om den akademiske frihed på de højere uddannelser. Den danske oversættelse af manifestet indledes af Steen Nepper Larsen.

Læs mere om Manifest – vores universitet og køb det >>


Opdragelse, uddannelse og sociologiOpdragelse, uddannelse og sociologi
En bog om opdragelsens funktion i samfundet
Émile Durkheims Opdragelse, uddannelse og sociologi har ikke blot historisk interesse, men giver os indsigt i, hvordan pædagogikkens spørgsmål kan og skal stilles i dag.

Af Émile Durkheim

Læs mere om Opdragelse, uddannelse og sociologi og køb bogen >>


Pædagogik på kantenPædgogik på kanten
– især for drenge, men også for piger
Hvordan motiverede man i 1960’erne en gruppe rockere til at gå i skole i stedet for at begå kriminalitet? Og hvorfor kunne de såkaldte t-klasser i 1970’erne være et positivt vendepunkt for de socialt og fagligt svage elever, der gik i dem? Hvad gør vi i dag? Hvad virker?

Af Frans Ørsted Andersen

Læs mere om Pædgogik på kanten og køb bogen >>


Rubrics. Undervisning med forståelse som målRubrics. Undervisning med forståelse som mål
Rubrics er en pædagogisk metode til at synliggøre evalueringskriterier og læringsmål, valgt i samtale med den enkelte elev. Mål og midler bliver meningsfulde og motiverende læringskomponenter, ved at gøre eleverne i stand til at udpege, hvad der skal til for at nå de mål, de selv har sat sig. Kirsten Maack Gibson har i denne bog viderudviklet metoden til en dansk kontekst, hvor et stort antal elever og lærere allerede har haft bemærkelsesværdig succes med at bruge den.

Af Kirsten Maack Gibson

Læs mere om Rubrics og køb bogen >>


Teknologiens testpiloter. 10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtidTeknologiens testpiloter
10 ting, der ruster børn og unge til en digital fremtid
Børn og unge bliver ikke automatisk smartere af smart teknologi. Snarere tværtimod, hvis vi ikke gør en aktiv indsats. Den digitale udvikling kræver, at voksne klæder børn og unge på til det digitale liv – og lærer sammen med dem. Det gør vi ikke godt nok i dag.

Af Camilla Mehlsen

Læs mere om Teknologiens testpiloter og køb bogen >>


Menu