Værens domesticering

”Den, der lytter til tænkningens stemme, er dykket ned i en sfære, som noget andet altid allerede har fået til at skælve. Tænkningen er i subjektet som tonen i violinen – kraften fra et svingningsforhold. Mennesker er, for så vidt som de tænker, på sæt og vis musikinstrumenter for forestillinger, der betyder verden.”

Peter Sloterdijk er en af de væsentligste tyske filosoffer i dag. Men det er næsten 20 år siden, større tekster af den originale tænker er blevet oversat til dansk. Fem tekster præsenteres – omhandlende:

  • den fatale, skindøde og kropsløse tænkning
  • menneskets øvende og engagerede liv
  • menneskerugekasser
  • værens domesticering
  • antropoteknik.

Værens domesticering byder på en undersøgelse af, hvordan mennesket bebor væren og tæmmes af den. Sloterdijks sfærologiske tænkning fornyer den filosofiske antropologi og leverer en nådesløs civilisations- og modernitetskritik. Samtidig anes et bud på en teknologifilosofi.

Sloterdijks øvelsesantropologi viser, at mennesket frem for alt er et øvende dyr. Vi bor i menneskerugekasser – en slags sfæriske mikrorum – og vi lærer at benytte os af antropoteknikker – det vil sige en række fysiske og psykiske øvelses- og (selv)immuniseringstiltag. De vokser sammen med kroppene og sætter sig i de kulturelle og sociale mønstre – rækkende fra primitive håndvåben og avancerede telekommunikationssystemer til fostervandsdiagnostik.

Bogens tekster er udvalgt og redigeret af Steen Nepper Larsen, der tillige har skrevet indledning, og Mads Lund Mikkelsen, der også har stået for de tyske oversættelser sammen med Lars Christiansen.


Køb Værens domesticering

Pris 250 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter

Peter Sloterdijk (født 1947 i Karlsruhe, Tyskland) var i mange år professor i æstetik og filosofi ved Karlsruhe Designskole. Særligt hans hovedværk Kritik af den kyniske fornuft og hans Sfære-trilogi har gjort den tyske tænker, forfatter, kulturkritiker og debattør verdenskendt. Hans til tider kontroversielle forfatterskab tæller over 30 bøger og utallige artikler, radio- og tv-programmer. Det er karakteristisk for Sloterdijks arbejde, at aktuelle spørgsmål indflettes og bearbejdes i deres idemæssige historie. Netop derfor formår hans tænkning at omdefinere menneskets vilkår og se det fra hidtil ukendte perspektiver og i nye sammenhænge. Sloterdijk er en åndfuld vittig lærd. Hans litterære stil anvender gerne spidsformulerede provokationer og er rigt billedskabende.


Om bogens redaktører og oversættere

Steen Nepper Larsen (f. 1958), lektor ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Campus Emdrup, Aarhus Universitet; kritiker og forfatter. Har bl.a. været med til at redigere og skrive Sociologisk leksikon (2011) og The Purposes of Education. A Conversation Between John Hattie and Steen Nepper Larsen (2020). Nyeste udgivelse: Evidensfeber og evidensjagt – kritiske essays til forsvar for fagligheden (2022).

 

Mads Lund Mikkelsen (f. 1991), adjunkt i tysk og filosofi på Favrskov Gymnasium, oversætter og skribent med essays i tidsskrifterne Atlas og Baggrund. Har oversat Botho Strauss’ Den sidste tysker i tidsskriftet Salon 55 og Information og Rainer Maria Rilkes Oplevelse Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik.

 

 

Lars Christiansen (f. 1972), lektor i tysk og historie på Christianshavns Gymnasium; oversætter og forfatter. Har gennem mange år oversat og skrevet om tyske klassikere som f.eks. Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt og Walter Benjamin. Seneste udgivelse er Begyndelsen er nær. Messianske motiver hos Walter Benjamin (2020). På trapperne er en kommenteret oversættelse af Novalis’ filosofiske fragmenter og essays, der forventes at udkomme i 2022.


 

Fakta om bogen

Værens domesticering
- udvalgte tekster om menneskerugekasser, skindød tænkning og antropoteknik
Af Peter Sloterdijk
274 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-70-1
Pris: 250 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-71-8
Pris: ca. 175 kr.
Udkommer 1.6.2022

Menu