Transparenssamfundet

TransparenssamfundetDen moderne teknologi skaber en illusion om grænseløse mængder af information og fuldkommen oplysning, og begrebet transparens er blevet et fremherskende ideal for demokratisk gennemsigtighed. Enhver har adgang til alverdens information om alting og alle, og det er ikke kun politiske og økonomiske strukturer, der bliver blotlagt og udstillet. Også mennesket bliver transparent, når dets intimsfære og relationer ikke længere er private. Bliver transparenssamfundet til et udstillings- og kontrolsamfund, når frygten for at måtte opgive sin privatsfære viger for behovet for at udstille sig selv?’

I denne udgivelse undersøger Byung-Chul Han konsekvenserne af en samfundsorden, hvor alt er blotlagt og stillet til skue: ”I betragtning af den patos for transparens, som har grebet nutidens samfund, er det nødvendigt at øve sig i distancens patos. Distance og skam lader sig ikke integrere i kapitalens, informationernes og kommunikationens accelererede cirkulation. Ellers ville alle diskrete refugier blive tilsidesat i transparensens navn. De ville blive badet i lys og udbyttet. Dermed bliver verden mere skamløs og mere nøgen.”

Den tyske filosof Byung-Chul Han går transparenssamfundets paradigme efter i sømmene og undersøger konsekvenserne af dets indvirkning på så forskelligartede sfærer af tilværelsen som sprog, forbrug, sociale medier og personificerede søgemaskiner, pornografi og intimitet. Friheden viser sig at være en form for kontrol, skriver Byung-Chul Han, når man kan belyse alle fra alle sider, fra hvor som helst, og når alle kan gøre det.


Køb Transparenssamfundet

Pris 150 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter
Byung-Chul Han (født i 1959 i Seoul) er professor i filosofi og kulturvidenskab ved Universität der Künste Berlin. Han har et anerkendt, bredt oversat forfatterskab bag sig, og hans polemiske essays er blandt tidens mest læste og diskuterede filosofiske tekster. Med sin karakteristiske, fyndige og kamplystne skrivestil fremstiller Byung-Chul Han det moderne menneskes eksistensvilkår, som han kondenserer i aktuelle og analytisk anvendelige filosofiske begreber. I hans manifestlignende tekster genkender og gennemskuer læseren sine livsbetingelser i samtidens kulturelle og politiske landskab.


Fakta om bogen

Transparenssamfundet
Af Byung-Chul Han
104 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-98-4
Pris: 150 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-99-1
Pris: cirka 105 kr.
Udkommer 15.12.2016

Menu