I sværmen

I sværmen. Tanker om det digitale er en kulturkritisk, antropologisk tekstsamling om det digitale medium, disintegration af fællesskaber og politisk lammelse. Den tyske filosof Byung-Chul Han tegner stridslystent et panorama over det digitaliserede livs skyggesider – individualisering, respektløshed, skandale og Big Datas panoptikon.

På trods af sin mulighed for at samle os fungerer det digitale medium nærmere isolerende. Det har forskubbet produktionen af information og kommunikation til privatsfæren, og samtalens arena er ikke længere massen eller skaren, men sværmen, en ansamling af isolerede individer uden chance for at danne et “vi”. Enhver er optaget af tingenes øjeblikkelighed, det spektakulære og at like.

For at genetablere fællesskabet og det politiske må det private adskilles fra det offentlige, det indre fra det ydre, borgeren fra konsumenten. Derfor går Han til forsvar for vigtigheden af at værne om det hemmelige, intimiteten og distancens patos.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle med interesse for det digitale. Ud over at indbyde til en diskussion af vores digitale adfærds- og omgangsformer tilbyder Han begreber til nærmere undersøgelse af internettets indflydelse på mennesket i samfundet, der især egner sig til nærmere udforskning inden for en bred vifte af humanistiske fag.


Køb I sværmen. Tanker om det digitale af Byung-Chul Han

Pris 170 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter Byung-Chul Han

Byung-Chul Han (født i 1959 i Seoul) er professor i filosofi og kulturvidenskab ved Universität der Künste Berlin. Han har et anerkendt, bredt oversat forfatterskab bag sig, og hans polemiske essays er blandt tidens mest læste og diskuterede filosofiske tekster. Med sin karakteristiske, fyndige og kamplystne skrivestil fremstiller Byung-Chul Han det moderne menneskes eksistensvilkår, som han kondenserer i aktuelle og analytisk anvendelige filosofiske begreber. I hans manifestlignende tekster genkender og gennemskuer læseren sine livsbetingelser i samtidens kulturelle og politiske landskab.

Af samme forfatter: Transparenssamfundet >>

Fakta om I sværmen

I sværmen. Tanker om det digitale
Af Byung-Chul Han
114 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-04-6
Pris: 170 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-05-3
Pris: ca. 120 kr.
Udkommer 8.3.2017

Menu