Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi

Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofiFilosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi handler om, hvor og hvordan filosofi kan forstås og udøves som en anvendelsesorienteret disciplin. Anvendt filosofi rummer både en specialiseret filosofifaglighed og filosofiens samvirke med praksisområder inden for for eksempel sundhed, miljø, pædagogik, ledelse, medier og teknologi.

Bogens første del kommer ind på fem dimensioner, som bliver betonet i anvendt filosofi: filosofiens kernefaglighed, en eksistentiel dimension, en interpersonel dimension, en samfundsforandrende dimension og filosofiens relation til videnskaben. Derudover giver første del et eksempel på at være anvendelsesorienteret filosof i en diskussion af bæredygtighed.

Bogens anden del består af 11 praksisbeskrivelser fra en række filosoffer på arbejde. De har alle en formel uddannelse i filosofi og arbejder aktuelt med filosofien i relation til konkrete praksisfelter såsom pædagogik, sundhed, samtaler, ledelse og globalisering. De beskriver, hvordan de selv blev interesseret i filosofi, hvilke filosofiske temaer de er optaget af, og hvordan filosofien spiller ind i deres arbejdspraksis.

Filosoffen på arbejde er en grundbog for studerende på uddannelsen i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet, men vil være inspirerende for alle, der er interesseret i mulighederne i anvendt filosofi, såsom ledere og konsulenter samt psykologer og vejledere.


 

Køb Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi

Pris 100 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com

 


Om forfatterne til Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi

1. DEL

Ulla Thøgersen Ulla Thøgersen er redaktør på ”Filosoffen på arbejde” og cand.mag. i kommunikation og filosofi samt ph.d. Hun er lektor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, hvor hun blandt andet underviser i Anvendt Filosofi. Thøgersen forsker primært inden for fænomenologisk filosofi, pædagogisk filosofi og organisationsfilosofi.

Læs mere om Anvendt Filosofi >>

Mogens Pahuus er mag.art. i filosofi. Professor emeritus ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er filosofisk antropologi, livsfilosofi, livsfilosofiske litteratur- og billedkunstanalyser.

Læs mere om Mogens Pahuus >>

Kristian Høyer ToftKristian Høyer Toft er cand.phil. i filosofi og ph.d. Han er tilknyttet Center for Anvendt Filosofi og underviser på uddannelsen i Anvendt Filosofi. Hans forskningsområder er blandt andet politisk filosofi, etik og videnskabsteori.

 

Henrik Jøker BjerreHenrik Jøker Bjerre, ph.d. og lektor i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet og har sine hovedinteresseområder i den klassiske tyske filosofi samt i psykoanalysen og dennes kulturfilosofiske perspektiver.

 

 

Læs mere om Henrik Jøker Bjerre >>

Finn ArlerFinn Arler er ph.d. og dr.scient. Han er lektor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, og leder af det nyetablerede Center for Anvendt Etik. Han underviser på en række uddannelser, blandt andet Humanøkologi.

 

 

Læs mere om Finn Arler >>

Lisa KristensenLisa Rygaard Frost Kristensen er cand.mag. i engelsk og filosofi og ph.d.-studerende. Hun underviser i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet og interesserer sig for bæredygtighed, etik, autenticitet og ’det gode liv’.

 

 

Antje Gimler er Dr. phil. fra Freie Universitet Berlin og Bamberg Universitet (Tyskland). Professor for Anvendt Filosofi og leder af Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Hendes fagområder omfatter bl.a. kritisk teori og pragmatisme, mobilitetsstudier og teknologifilosofi.

Læs mere om Antje Gimler >>

2. del

Lisa KristensenMarie Lund: www.samtalefilosoffen.dk

 

 

 

Jeanette Bresson Ladegaard KnJeanette Bresson Ladegaard Knoxox: www.ifsv.ku.dk

 

 

 

Anders Fogh JensenAnders Fogh Jensen: www.filosoffen.dk

 

 

 

Cecilie EriksenCecilie Eriksen: www.cecilieeriksen.dk

 

 

 

Mogens LilleørMogens Lilleør: www.lilleor.dk

 

 

 

Finn Thorbjørn HansenFinn Thorbjørn Hansen

 

 

 

Michael Højlund LarsenMichael Højlund Larsen: www.ryanoghojlund.dk

 

 

Foto (C) Ingrid Riis

Thomas Ryan JensenThomas Ryan Jensen: www.ryanoghojlund.dk

 

 

 

Søren W. LundbySøren Winther Lundby

 

 

 

Beate BørresenBeate Børresen

 

 

 

Kim GørtzKim Gørtz

 

 

 

Klaus Kvorning HansenKlaus Kvorning Hansen: www.ku.dk

Fakta om bogen

Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi
Ulla Thøgersen (red.)
272 sider
Udkommer 30. august 2013
ISBN (trykt bog) 978-87-92542-49-6
Pris 100 kr.
ISBN (e-bog) 978-87-92542-50-2
Pris cirka 124 kr.

Menu