Bevægelige verdener

John Shotter - Bevægelige verdnerProspektive begreber til situerede sociale undersøgelser

John Shotter, verdenskendt sprog- og kommunikationstænker, har i en menneskealder været på udkig efter måder at undersøge vores sociale, sproglige og kropslige sammenvævethed med hinanden og den verden, vi lever i. Og vel at mærke inde fra denne aktivitetsstrøm, da det ifølge Shotter er illusorisk at tro, at vi kan stille os udenfor og blotlægge en skjult orden i et færdigdannet kosmos. Vi må lære at tænke, samtale, praktisere og forske med og i de bevægelige og komplekse verdener, vi bebor.

At kunne starte midt i hverdagens kaotiske og forvirrende sansninger og herindefra respondere og handle klogt – sammen – fordrer en ny sensibilitet for de konkrete og levede erfaringer. Målet for Shotters unikt sensitive tilgang er ikke objektiv forståelse, men foreløbig orientering – en fælles vej frem, guidet af en praktisk-moralsk visdom (fronesis).

Bevægelige verdener er både Shotters introduktion til sin tænkning og et orienteringsværktøj i form af en praktisk anvendelig opslagsbog over 43 prospektive deskriptive begreber, som vi kan bruge i vores undersøgelser og samtaler, mens vi står midt i dem. Ordbogen efterfølges af fire artikler, der tænker med og praktiserer inde fra det shotterske univers.

Bogens målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i sprog og kommunikation, deltagende forskning og praksis, fra psykologi, sociologi, antropologi, kommunikation til terapi, ledelse og konsultation.

Fra Jacob Storchs forord:

”Bevægelige verdener afspejler Shotters egen grundindstilling, idet den handler om at være på vej; om ikke at ankomme, men om at forstå livet som uafsluttede, konstant udviklende processer af spontan relationel sammenvævning med vores omgivelser, mennesker og ting. Shotters eget begreb for denne tænkning er ’prospektive deskriptive (ufærdige) begreber’. Det er begreber og idéer, som tjener til at udvide vores opmærksomhed på de muligheder, vi har for at orientere os i alle typer af sociale relationer.”


Køb Bevægelige verdener af John Shotter

Pris 298 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om John Shotter og bogens bidragsydere
John Shotter

John Shotter
John Shotter er i dag professor emeritus i kommunikation ved afdelingen for kommunikation på University of New Hampshire. Han er associeret forsker ved Centre for Philosophy of Natural & Social Science, London School of Economics, samt gæsteprofessor ved Open University Business School og University of Leeds Business School. I mange år arbejdede han som konsulent for Kensington Consultation Center og arbejder fortsat internationalt som organisationskonsulent og ph.d.-eksaminator.

En gennemgående interesse i Shotters arbejde er undersøgelsen af de sociale betingelser, der er medvirkende til, at folk har en stemme i udviklingen af nærdemokrati og civilsamfund. Shotter er især optaget af vores fælles handlen (joint action) og dialogisk strukturerede eller ’kiasmatisk organiserede’ aktiviteter i forhold til deltagelsesbaserede former for liv og undersøgelser. En tilgang han har kaldt for socialøkologisk.

Sammen med Kenneth Gergen har John Shotter været en markant stemme i udviklingen af socialkonstruktionismen, men har i sit seneste forfatterskab bevæget sig til kanten af dette paradigme ved også at se på vores kropslige og spontant-responsive forhold til hinanden og vores altid bevægelige omstændigheder.

John Shotter er forfatter til mange bøger og utallige artikler. Blandt de vigtigste titler er: Social Accountability and Selfhood (Blackwell, 1984), Cultural Politics of Everyday Life: Social Constructionism, Rhetoric, and Knowing of the Third Kind (Open University, 1993), Conversational Realities: the Construction of Life through Language (Sage, 1993) og Getting It: Withness-Thinking and the Dialogical… in Practice (Hampton Press, 2011).

Med Bevægelige verdener er Shotters forfatterskab nu for første gang tilgængeligt på dansk. Det er også den første bog, der præsenterer samlede bidrag om Shotters forfatterskab. Bogen er skrevet til Forlaget Mindspace.

Finn Thorbjørn Hansen
Finn Thorbjørn Hansen, ph.d., er professor i filosofisk og praktisk dialog og ansat på Center for Dialog og Organisation ved Aalborg Universitet. Hans forskningsområde er eksistentiel fænomenologi og filosofisk vejledning, og hvorledes undringsbaserede samtaleformer kan bringes i spil i højere uddannelse og professionsudvikling. Finn Thorbjørn Hansen skrev den første nordiske ph.d.-afhandling om filosofisk vejledning knyttet til voksenuddannelse, og han har over 15 års erfaring i at træne og undervise i sokratiske undringsfællesskaber, og underviser bl.a. i dette på uddannelsen i Anvendt Filosofi og Kommunikation på AAU. Fra 2002-2010 var han formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis, og i 2013 blev han leder af Wonder Lab på Aalborg Universitet. Han har skrevet flere bøger, bl.a. Det filosofiske liv (2002), At stå i det åbne (2008) og Kan man undre sig uden ord? (2014) og et større antal artikler, som kan findes på https://personprofil.aau.dk/123561.

Lone Hersted
Lone Hersted arbejder som studieadjunkt på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Hendes undervisning og forskning centrerer sig om relationel ledelse, dialogiske processer, organisatorisk læring, coaching, procesledelse, kreativitet, innovation og forandringsledelse. På Aalborg Universitet er Lone faglig koordinator på Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring, hvor hun også underviser. Lone har arbejdet som konsulent siden 2003 og bidrager løbende til organisatoriske udviklings- og læreprocesser via coaching, workshops og foredrag. Se website: www.lonehersted-consult.dk. Er medforfatter til adskillige bøger om relationel ledelse, procesledelse, organisatorisk læring og kreativitet, heriblandt bogen Relationel Ledelse skrevet i samarbejde med Kenneth J. Gergen udgivet på dansk på Mindspace i 2013. Se endvidere link til Lone Hersteds publikationer: https://personprofil.aau.dk/profil/121673.

Jacob Storch
Igennem de seneste 15 år har Jacob været dybt involveret i det systemiske, socialkonstruktionistiske og kompleksitetsteoretiske miljø, dels som konsulent men i særdeleshed som direktør for Attractor og sidenhen Rambøll Management Consulting. I forbindelse sit ph.d.-forløb udviklede han et tæt samarbejde med John Shotter, som sidenhen er blevet til fælles konsulent-, kursus- og foredragsarbejde. Yderligere skrev de sammen artiklen ‘Good Enough’, ‘Imperfect’, or Situated Leadership (2013). I dag driver Jacob egen konsulentvirksomhed – joint action – hvis navn udtrykker den tætte relation til Shotters tankeunivers.

Theodore Taptiklis
Theodore Taptiklis er en tænker, forfatter og organisationsaktivist, der arbejder hen imod en ny æra af menneskelig virksomhed og samarbejde. I forlængelse af hans internationale forretningskarriere, har han søgt en dybere forståelse af mennesker som relationelle væsener. De første frugter af dette arbejde er dokumenteret i hans bog Unmanaging: Opening up the organization to its own unspoken knowledge (Palgrave Macmillan, 2008). Theodore har gradvist og med hjælp fra mange andre, udviklet et repertoire af samarbejdende praksisser, der især bygger på indsigter fra John Shotter og dennes brede kreds af kolleger og kilder. Theodore arbejder nu på at tilføre disse praksisser den særlige New Zealandske kulturhistorie og perspektiv og – sammen med en ny generation af sociale iværksættere og teknologer fra Enspiral kollektivet i Wellington – at tilbyde dem tilbage til verden som socialt transformerende muligheder.

Ulla Thøgersen
Ulla Thøgersen er cand.mag. i kommunikation og filosofi, ph.d., lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet tilknyttet Center for Anvendt filosofi. Hendes primære forskningsområder er fænomenologisk filosofi, pædagogisk filosofi og organisations- og læringsteori blandt andet med fokus på temaerne: krop, intersubjektivitet, følelser og sprog. Hun har blandt andet skrevet bøgerne Krop og Fænomenologi (2004), Det lidenskabelige menneske (2011) og redigeret Filosoffen på arbejde (2013), Filosofi og kunst (2012) og Filosofi og etik (2012).


 

Fakta om bogen

Bevægelige verdener
Prospektive begreber til situerede sociale undersøgelser
Af John Shotter
Bidrag af Theodore Taptiklis, Lone Hersted, Ulla Thøgersen og Finn Thorbørn Hansen
Forord ved Jacob Storch
280 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-59-5
Pris: 298 kr.
ISBN (ebog): 978-87-92542-60-1
Cirka pris: 208 kr.
Læs bogens forord af Jacob Storch (pdf)>>
Gratis læseprøve: Bevægelige Verdener af John Shotter (epub) >>

Menu