At skabe kapabiliteter

At skabe kapabiliteter– hen mod et retfærdigt samfund

Kan man kalde et land med økonomisk vækst for et land i udvikling, hvis en stor del af befolkningen samtidig er uden adgang til uddannelse, sundhed og muligheder? Hvis vi enøjet bliver ved med kun at se på de økonomiske indikatorer, vil vi så nogensinde forstå, hvordan verdens billioner af individer virkelig har det?

At skabe kapabiliteter er et vigtigt værk i moderne social retfærdighedsteori, skrevet af den internationalt anerkendte filosof og jurist Martha Nussbaum.

I værket fremsættes en velunderbygget kritik af de dominerende teorier om menneskelig og samfundsmæssig udvikling, der kun har økonomisk vækst som mål. Nussbaum argumenterer for, at disse teorier producerer politik, der ignorerer de mest elementære menneskelige behov for værdighed og selvrespekt.

Nussbaum foreslår et alternativ, hvor vi vurderer et samfunds kvalitet eller udvikling på dets evne til at sikre alle sine borgere (uanset klasse, køn, race, fysiske eller mentale begrænsninger) væsentlige kapabiliteter, muligheder, over et vist niveau. Denne model til udvikling hen mod et mere socialt retfærdigt samfund kaldes i denne bog kapabilitetstilgangen.

Bogen beskriver de enkelte kapabiliteter samt strukturen og de praktiske implikationer af denne tilgang, som Nussbaum og hendes kolleger har arbejdet med i mere end fire årtier.

Til forskel fra andre tilgange tager At skabe kapabiliteter afsæt i en forpligtelse på lige værdighed for alle mennesker uanset klasse, religion, race og køn, og sigter efter at sikre livsformer, der er sådan et ideal værdige. Ved at levere et komparativt oprids af livskvalitet samt en teori om basal social retfærdighed forsøger Nussbaum at udbedre mangler og skævheder i tidligere udviklingsteorier, så der igen kommer opmærksomhed på fordeling, eksklusion og marginalisering, også ud fra den tanke at menneskers mål er forskellige og komplekse. I stedet for at konstruere kasser for diverse måder at leve på, undersøger værket forholdet mellem dem, for at lære, hvordan de kan støtte hinanden. Behov er både kvalitativt og kvantitativt forskellige, og dette må medtænkes, hvis målsætningen er at bringe alle mennesker til et niveau, hvor de har samme mulighed for at vælge og handle i deres egne liv. Af alle disse grunde har At skabe kapabiliteter påkaldt sig stor opmærksomhed som en alternativ grundbog i udviklingsøkonomi og -politik, og startet en almen debat om vejen frem i udviklingsspørgsmål. Også som tilgang til retfærdighed – mellem folk og nationer – er værket brugt og anerkendt for sit blik for de grupper, der kæmper med store udfordringer.

Nyt dansk forord ved Uffe Juul Jensen.


Køb At skabe kapabiliteter

Pris 298 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter

Martha C. Nussbaum

Martha C. Nussbaum. © 2017 Robert Tolchin Photography

Martha C. Nussbaum (født 1947) er professor i jura og etik ved University of Chicago i USA, og hun har sammen med Amartya Sen udviklet kapabilitetstænkningen, der præsenteres i denne bog. Hun er en af verdens mest anerkendte tænkere med et stort forfatterskab bag sig.


Fakta om bogen

At skabe kapabiliteter
- hen mod et retfærdigt samfund
Af Martha C. Nussbaum
232 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-52-7
Pris: 298 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-53-4
Pris: ca. 208 kr.
Oversat af Karen Dinesen
Udkommer 10. marts 2021

Menu