At blive i besværet

At blive i besværet”Vi lever alle her på Terra i forstyrrende tider, rodede tider, vanskelige tider, forvirrede tider. Opgaven er at blive kapable, sammen med hinanden i alle vores uensartede måder at respondere på. Rodede tider er ved at flyde over af både smerte og glæde – med ekstremt uretfærdige fordelinger af eller mønstre i fordelingen af smerten og glæden, med unødvendig ødelæggelse af fortsatheden, men også med nødvendig genopbygning. Opgaven er at skabe slægt i linjer af opfindsomme forbindelser som en praksis for at lære at leve og dø godt med hinanden i en fyldig nutid. Vores opgave er at skabe uro, opildne til potente responser på ødelæggende begivenheder og desuden at få oppiskede vande til at falde til ro og genopbygge stilfærdige steder. I presserende tider er mange af os fristet til at imødegå besværet ved at gøre en fantaseret fremtid sikker, forhindre et eller andet truende i fremtiden i at ske eller rydde hele nutiden og fortiden til side for at skabe fremtider for de kommende generationer. At blive i besværet kræver ikke sådan et forhold til de tider, der kaldes fremtiden. Faktisk kræver det at blive i besværet, at man lærer for alvor at være til stede i nuet, ikke i form af uddøende flakken mellem forfærdende eller himmelske fortider og apokalyptiske eller frelste fremtider, men som dødelige krittere, der er vævet sammen med myriader af ufuldendte konfigurationer af steder, tider, emner, meninger.”  – fra Donna Haraways introduktion

At blive i besværet. Om at skabe slægt i chthulucæner Donna Haraways seneste bog fra 2016, der nu foreligger i dansk oversættelse og samler nogle af hendes væsentligste tanker om et fortsat jordisk liv med befolkningstilvækst, klimaforandringer og Jordens sjette masseuddøen. Det er brændende spørgsmål med behov for at tænke sammen på ny, på tværs af forskelle mellem historiske positioner og videns- og ekspertformer.

En gennemgående bestræbelse for Haraway i disse vidtfavnende tekster er at udfordre ideen om, at mennesket er centrum for alting og at vi står midt i den antropocæne epoke. Vi må forlade denne menneskelige exceptionalisme til fordel for chthulucæn, der fordrer sym-poiesis, at vi skaber-med, tænker-med og bliver-til-med Jordens mange arter og generationer. Med chthulucæn binder Haraway ideer fra byduer, uldkoralrev, skriveworkshops, Inupiats computerspil, hundeøstrogen og Black Mesa-får sammen i trådede og tentakulære (forståelses)former.

Haraway evner som få forfattere virkelig at ryste ens forståelser af verdens beskaffenhed og de tankemønstre, der ligger bag. Hun kalder sin særegne måde at fortælle videnskab på for SF, der står for snorefigur, science fiction, science fact, spekulativ feminisme, spekulativ fabulering og so far.

Det sprog, Haraway benytter i de alternative overlevelsesfortællinger, er opfindsomt, billed- og metaforrigt, ofte underholdende, sprogligt sprudlende og altid dybt seriøst.

At blive i besværet sammenknytter så forskelligartede studier som videnskabsfilosofi, teknologi- og kulturstudier, feminisme, kunst og interdisciplinaritet.


Køb At blive i besværet

Pris 400 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om forfatteren
Donna Haraway

Donna Haraway

Filosoffen, feministen og biologen Donna J. Haraway har brugt det meste af sit voksne liv på at skabe alternative perspektiver på de accepterede ideologier, der giver form til vores videnskabelige fortællinger om mennesker og natur.

Donna J. Haraway er født i Denver (1944), Colorado, men har boet og arbejdet i Californien det meste af sit liv. Med en videnskabsfilosofisk orienteret ph.d. i biologi (1970) er Haraway en pioner, når det kommer til en tværfaglig tilgang til filosofiske spørgsmål: I dag er hun professor emerita ved Afdeling for Bevidsthedens Historie, UC Santa Cruz. Haraway fik sit store internationale gennembrud med essayet “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” (1985), som indeholder en kritik af forbindelserne mellem patriarkalske, kapitalistiske og videnskabelige hierarkier. Det er i dette manifest, at hun går ind for at tænke med både populærkultur og teknologidiskurser og indføre hendes cyborgfigur som en håbefuld metafor for at tænke på identitetkategorier på nye måder.

Tidligere udgivet

“FORBUNDNE ARTERS MANIFEST”, oversat af Merete Pryds Helle (2021)
”ET CYBORGMANIFEST”, oversat af Ole Lindegård Henriksen (2020)
”SITUERET VIDEN”, oversat af Karen Dinesen (2018)


Sagt om bogen

At blive i besværet er skrevet med kærlighed og raseri, så man mærker, hvad der skal til for ikke at vende ryggen til kravene i denne forfærdelige tid, som nogle vover at kalde antropocæn. Donna J. Haraway mobiliserer magten i ord, billeder og fortællinger for at afryste den dobbelte fristelse til at tro på forkromede teknologifix og bitter ‘game over’ pseudo-visdom. Hendes bog opfordrer på det kraftigste til, at vi siger ja til at deltage i verdens ’varen-ved’.”
– Isabelle Stengers

”Som en, der har brugt mange år på at tænke over, hvordan vi kunne leve på Mars, kan jeg forsikre jer om, at der ikke er nogen planet B. At tilpasse os selv og vores samfund til den planet, vi rent faktisk lever på, vil kræve, at vi skaber, og udøver en ny følelsesstruktur. Den feministiske teoretiker Donna Haraway opfordrer os til at tage os af vores ikke-menneskelige slægt i hendes provokerende undersøgelse At blive i besværet. Vi skal etablere varige relationer mellem generationer og arter, mener hun, og erkende, at en forbedret politisk økonomi er både nødvendig og mulig.”
— Kim Stanley Robinson, The Guardian

”Donna J. Haraway sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man tænker-med, lever-med, og er-med andre planetariske organismer i en verden, der ikke glemmer, hvor megen økologisk besvær, den er i. Dette er ikke for at sørge over verdens ødelæggelse, men for på ny at se, hvad livets muligheder altid har været. At blive i besværet er på én gang både en overbevisende efterfølger til en række store værker, et manifest fuld af intellektuel energi, der kan sættes ved siden af hendes berømte Cyborg Manifesto, og samtidig kun et øjebliks hvilested i et liv, der stadig er forpligtet til at få os til at tænke.”
— Marilyn Strathern, Cambridge University

”I At blive i besværet, finder vi reel SF: science fiction, science fakta, science fantasy, spekulativ feminisme, spekulativ fabulation, snorefigurer, indtil videre. Så mange måder at se på verden og os selv på, så mange komplicerede ideer om, hvordan vi krittere kan overleve, trives og dø i det foruroligende Chthulucæn. Haraway er svær at læse. Men den nødvendige indsats er det værd.”
— Nancy Jane Moore, Cascadia Subduktionszone

At blive i besværet er Haraway, når hun er mest tilgængelig. Læsere, som er bekendte med Haraway, vil genkende hendes karakteristiske stil og sprog, polyseme metaforer sam-blandet med stemningsvækkende omkvæd, dybe etymologiske aflæsninger, og endda den lejlighedsvise sætning med interne rimskemaer. . . Dette er en bog, som vil provokere og inspirere. Det er en krigserklæring (eller et nødråb for pseudopoder i visse tilfælde)!”
— Matt Thompson, Savage Minds

”[V]i bør tage konsekvenserne af slægt versus familie alvorligt, at slægt kan omfatte alle ikke-menneskelige relationer. Der er en etik her, på mikro- og makroniveau. Haraway er ingen moralist, men at erstatte ‘menneskelige relationer’ med ‘slægt’ skaber velsagtens en transformation i vores hierarkier og prioriteter – hvorfor ikke bekymre sig lige så meget for en vildblomst, som du gør for din niece? Hvis det ikke er et nulsumsspil, og lad os håbe, at det ikke er, kan vi gøre plads til alle former for liv og alle mulige måder at leve på. At blive i besværet er også et spørgsmål om at blive med alle de ting, der i øjeblikket lever og vil dø sammen med os, uanset om vi forårsager det, bemærker det eller ej.”
— Nina Power, Spike

”Haraway udformer som få andre en dyb intellektuel generøsitet og nysgerrighed. At blive i besværet, citerer studerende, tænker med samfundsaktivister og kunstnere, og skriver sideløbende med forskere og fiktions forfattere. Haraway vil ikke have dig til at læse hende; hun vil have dig til at læse med hende. Hun insisterer også på samtaler med alle slags historiefortællere: akademikere eller ej, mennesker eller ej, miljøorienterede humanister eller ej.”
— Astrida Neimanis, Australian Feminist Studies

”Haraways bog er en fornøjelse at læse grundet den legende kompleksitet, hun er berømt for. Hendes kærlighed til science-fiction-genren er tydelig i al hendes arbejde, men At blive i besværet er det tætteste, hun nogensinde er kommet på at skrive et decideret sci-fi værk. Fra The Crochet Coral Reef projekts reparative kunst, til hendes hund Cayennes ængstelige, medicinske indtagelse af Big Pharma via de heste, som er fabriksopdrættet for den østrogenrige urin, de producerer (begge kunne med lethed findes i Margarat Atwoods feministiske futurisme), navigerer man bedst i Haraways bog med en åbenhed overfor den spekulative kvalitet af hendes forfatterskab og dennes nyfortolkning af verden.”
— Jennifer Mae Hamilton, Cultural Studies Review

”Bogen udøver forskellige former for analyse og aktivisme. Det er ikke kun det faktum, at bogen overskrider disciplinære grænser for biologi, naturvidenskabelige studier, kunsthistorie, filosofi og de kompakte beskrivelser af politisk aktivisme, som oftest findes i samfundsvidenskaberne. Disse tilgange er flettet sammen på en meget rig og udsøgt måde, hvilket forfatteren er kendt for.”
— Waltraud Ernst, Angelaki

”I At blive i besværet tilbyder Haraway vigtig vejledning til os (historiefortællerne fra det chthulucæne (dvs. STS-forskere): I vores egne situerede projekter, er vi nødt til at spørge ind til, hvad der skal til for at undgå tænkefælderne i miljømæssig optimisme/pessimisme, og i stedet blive i besværet og forestille os selv som deltagere i kollektiv verdensskabelse. Mens det antropocæne har været nyttig til at samle kunstnere, humaniora og samfundsvidenskaberne om miljøspørgsmål, beder Donna Haraway’s Chthulucæn os ikke kun om at diagnosticere problemer, men om at omfavne vores roller som teknologividenskabelige fabler og lære at fortælle historier, der styrker den økologiske ansvarlighed i en verden præget af løbende miljømæssig uansvarlighed, der er både rystende morderisk og spektakulært profitabel.”
— Martha Kenney, Science & Technology Studies

”Haraway er nok så bevidst, som en forfatter kan være om, at hvad hun har at tilbyde i øjeblikket, langtfra er nok til, at hun kan beskæftige sig med alt det “besvær”, vi bør beskæftige os med. Alt, hvad hun kan gøre, siger hun tilsyneladende, er at blive i besværet et stykke tid, bekymre sig på kanten af hendes kapacitet og derefter give dette videre. “Vi har brug for hinandens risikovillige støtte i konflikt og samarbejde, big time,” sådan ender hun, sin berygtede to-siders slutnote. ”Svaret på den udstrakte hånds tillid”, som hun også udtrykker det. “Tænke, det skal vi.’”
— Jenny Turner, London Review of Books

“Dette er en tekst, der omfavner tilstedeværelse og kalder på opmærksom på dette øjeblik – stikker det ud i her-og-nuet for at besvære de indgroede kapitalistiske modellers farvande, som kollektivt bidrager til den igangværende ødelæggelse af netop de systemer, som, med deres rige og udfordrende kompleksitet, ernærer os. Inspirerende, for at sige det mildt. Og vi har et dybt behov for det.”
— Julie Poitras Santos, The Chart

”At blive i besværet er et slags Whole Earth Catalogue af tankeapparater med det formål at orientere os mod det beskadigede økosystem på den stadig-blå planet. Bogen gør inspirerende og fantasifuldt brug af science fiction, kunstprojekter, geologi, evolutionsteori, udviklingsbiologi, videnskabs- og teknologistudier, antropologi, miljøaktivisme, filosofi, feminisme, gartneri, lingvistik, due bryden-sig-om og mange andre måder at tænke på, og vide om, os selv, vores verdener og de mange taglagte relationer, hvorigennem livet på jorden opstår, og dør.
— Sarah Franklin, American Anthropologist

”Ved at fremme en tilgang, der er håbefuld, men jordnær, samstemt med historiens realiteter, men åben overfor muligheden for alternative fremtider – med andre ord, i en stædig insisteren på ‘At blive i besværet’ i nutiden – giver Haraway et glimt af lys i en ellers dyster verden af antropocæn lærdom.”
— Leah Aronowsky, Endeavor

”Uophørligt og kreativt spørgsmålstegn til de historier, vi fortæller om relationerne mellem videnskab, samfund og natur (og deres uendeligt komplekse og partiske indbyrdes forhold), denne bog besværer relationer af enhver art.”
— Luis Campos, Quarterly Review of Biology

At blive i besværet er en foruroligende behagelig læsning. . . Bogens fortjeneste er derfor mærkeligt nok, at det ikke lykkes den fuldt ud at fjerne desperation og fatalisme, og at den ikke viger tilbage fra at kombinere diskutable traditioner. På denne måde giver det mulighed for flere feministiske interventioner på grænserne for vestlig videnskab og filosofi. Og det kan være ved at bekræfte en sådan filosofisk ‘systemfejl’, at ‘anthropos’ endelig kan detroniseres.”
— Ingrid M. Hoofd, Feminist Review

”Haraway inddrager de feministiske, teknologividenskabelige tænkere og idéer, der altid har præget hendes arbejde, mens hun bliver med forskellige klæbrige, grumsede, komplicerede praksis og ledsagere, og fremstiller de etiske dilemmaer, som ses på en beskadiget planet, og kommer med forslag til, hvordan vi skal navigere i dem… Bogen vil sandsynligvis fortsat have stor indvirkning og indflydelse på områderne: feministiske videnskabsstudier, økokritik og antropocæne/Capitalocæn/Chthulucæn.”
— Alison Sperling, Europe Now

At blive i besvært er også, hvor Haraway mest tydeligt bringer kunst ind i en sammenfiltring af biologi og aktivisme: hvad Haraway refererer til som ‘kunst videnskabs verdeninger’. Den resulterende tekst er en, der fastslår videnskab og kreativitet som tilhørende selvsamme spind af intriger og muligheder, der giver spændende muligheder, som kunstnere kan udforske og engagere sig med.”
— Shannon Lee, ArtSpace

”En poetisk og referencerig læsning, [Haraway’s] seneste værk, ligesom det arbejde, der går forud for det, skuffer ikke … En absorberende sidevender.” — Paul Hansen, Anthrozoös

”Haraways understregning af fortællekunstens magt, og behovet for radikalt at ændre de historier, vi fortæller, burde være obligatorisk læsning for alle akademikere, kunstnere og aktivister, som er optagede af at finde mere etiske måder at leve og dø godt på … Haraways mange SF-figurer, samt hendes kraftige appel til ansvarlighed, er rettidige, nødvendige og smitsomme former for tænkning, handling, levevis og overlevelse.”
— David R. Anderson, Feministiske Formationer

”Hænger ved læseren med dens ufærdige historier og livsnødvendige lektioner… At blive i besværet er ikke en tekst med hårde linjer eller pæne ’takeaways’. Det er blødt, vovet og indfiltrende.” — Will McKeithen, Gender, Place & Culture

”Haraway har med succes gjort debatten omkring det antropocæne mere kompleks ved at bringe alternative veje ind. Bogen har – gennem SF’s praksis – bidraget til at bygge en beboelig jord i tider med vedvarende besvær.”
— Julian R.A. Swinkels, Social & Cultural Geography

”Som altid er [Haraway’s] arbejde rummeligt, skarpt, opfindsomt og informeret.”
— Kyla Tompkins, American Quarterly

”Samlet set vender de utallige argumenter, påstande og spekulationer igen og igen tilbage til alt-andet-end-enkelheden i Haraways titel: Pointen med al denne ‘tentakulære tænkning’ (30-44) er, at vi ikke kan klage over de usikre vilkår, vi befinder os i, eller de processer, der har accelereret og ujævnt fordelt disse usikre vilkår, men at vi i stedet må stræbe efter at leve og dø sammen mod en fremtid, vi selv skaber i denne grødede nutid.”
— Jesse A. Goldberg, ASAP/Journal

Fakta om bogen

At blive i besværet. Om at skabe slægt i chthulucæn
Af Donna J. Haraway
432 sider
Pris (trykt bog): 400 kr.
Isbn (trykt bog): 978-87-93535-72-5
Pris e-bog: ca. 280 kr.
Isbn (e-bog): 978-87-93535-73-2
Oversat af Ole Lindegård Henriksen
Dansk forord ved Lis Højgaard
Udkommer: 20. december 2021

Menu