Viljens frihed og personbegrebet

Viljens frihed og personbegrebetLev med vilje

Den amerikanske filosof Harry G. Frankfurt er nok bedst kendt for sin samfundskritiske bestseller Om bullshit fra 2005. Men det er hans originale bidrag til debatten om fri vilje, der stadig diskuteres – nu 50 år senere. ”Viljens frihed og personbegrebet” er et forsvar for vores intuitive fornemmelse af at være viljesfrie, ansvarlige personer – et ikke ukompliceret forehavende.

Ved at bruge stofafhængighed som eksempel viser Frankfurt forskellene mellem en fri og en ufri vilje. Som stofafhængig kan man på én gang have et ønske om at tage et stof men samtidig ønske, at man ikke havde lyst til at tage det. Mennesket har evnen til ikke bare at ville dette og hint, men også at overveje motiverne bag og konsekvenserne af vores handlinger. Det er kun, hvis man identificerer sig med det, man vil, at man handler frit – det er kun sådan, man bliver en person.

For at blive kloge på begrebet ’person’, må vi tænke det i relation til vilje. Viljen har nemlig det ejendommelige kendetegn, at den ser ud til at være refleksiv. Visse væsner kan ”være i stand til at ville være anderledes med hensyn til deres præferencer og hensigter, end de er”.

Det er denne slags vilje – vilje af højere orden – der giver anledning til at skelne mellem personer og andre væsner. Men det er også ved en nærmere forståelse af denne slags vilje, at vi kan begrunde ansvar for handlinger. At handle i overensstemmelse med sin andenordensvilje, er nemlig refleksivt at identificere sig med sine ønsker og de handlinger, ønskerne tilvejebringer.

Frankfurts idéer om den frie vilje har haft stor betydning for diskussionen om frihed og ansvarlighed i amerikansk etik, men hans teori har samtidig præget discipliner såsom bevidsthedsfilosofi og kognitiv psykologi. Som Rasmus Bysted Møller skriver i sin indledning til teksten, lader den til at ramme ”en vanskelig balance ved på den ene side at kunne harmoneres med naturalismen og på den anden side at være i nogenlunde overensstemmelse med vores basale intuitioner om det unikke ved det at være menneske med personværdighed, fri vilje og moralsk ansvarlighed.”

Viljens frihed og personbegrebet er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med væsentlig virkningshistorie. Rasmus Bysted Møller har skrevet indledning til teksten, der gør den relevant for studerende såvel som læsere med interesse for fri vilje, autonomi, ansvar og personværdighed.


Om bogserien AFTRYK

Visse idéer sætter aftryk og væver sig ind i det store kludetæppe af fortløbende samtaler, som vi kalder for filosofi og videnskab, tænkning og kultur. De rummer noget, der ikke er tænkt før, som sætter nye dagsordner, omvender eller overskrider.

Serien AFTRYK har sat sig for at udgive denne slags tekster, nu i danske oversættelser ledsaget af oplysende introduktioner. De er korte og vedkommende filosofiske skrifter, der har haft en væsentlig virkningshistorie.

Øvrige titler i serien AFTRYK:


Køb Viljens frihed og personbegrebet

Pris 100 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos Saxo


Harry G. Frankfurt

Harry G. Frankfurt

Om bogens forfatter

Harry G. Frankfurt er professor emeritus i filosofi ved Princeton University, hvor han hovedsagligt har beskæftiget sig med moralfilosofi, bevidsthedsfilosofi og rationalisme. Gennem nyfortolkning af Descartes’ rationalisme og talrige artikler om fri vilje, personværdighed og moralsk ansvar har han tænkt over fundamentale etiske og eksistentielle kendetegn ved det at være menneske. Særligt er han kendt for bogen Om bullshit og for de såkaldte Frankfurt-cases, der skal illustrere, at personer kan være frie og moralsk ansvarlige, selv i situationer hvor de ellers ikke kunne have handlet anderledes. Den her foreliggende tekst fra 1971 omhandler ligeledes menneskets autonomi, undersøgt gennem viljens struktur og vores kapacitet til at reflektere over vores egen frihed.


 

Fakta om bogen

Viljens frihed og personbegrebet
Af Harry G. Frankfurt
56 sider
Oversat af Stefan Herning
Indledning ved Rasmus Bysted Møller
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-24-4
Pris: 100 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-25-1
Pris: ca. 70 kr.
Udkommer 12.7.2018

Menu