To opfattelser af regler

To opfattelser af reglerNår det er bedre ikke at gøre det bedste

Hvis man blindt fulgte nytteetikkens påbud om altid at foretage den handling, som producerer størst mulig lykke til det størst mulige antal individer, ville man let kunne retfærdiggøre nogle meget ubehagelige handlinger. I To opfattelser af regler fra 1955 forsøger John Rawls at afdække denne blinde vinkel i utilitarismen ved hjælp af en vigtig skelnen.

Rawls vil vise os, at der er forskel på at retfærdiggøre en praksis og at retfærdiggøre en handling, der falder ind under en praksis. Ved at kombinere nytteetikkens klassiske standpunkt og en praksisopfattelse af regler bliver det muligt for utilitaristen at besvare en række traditionelle indvendinger, som f.eks. hvorfor man ikke bør bryde sine løfter, selvom det kan være til større gavn end at holde dem.

Den mest plausible form for utilitarisme er en, der siger, at det utilitaristiske princip gælder, og kun gælder, praksisser.

Hvis vi forstår utilitarismen på denne måde, er den i stand til at modstå en række indvendinger, der traditionelt er blevet rettet imod den. Det er også sådan, vi skal forstå Rawls’ egen retfærdighedsteori. Ideen om, at utilitarismen og andre retfærdighedsprincipper skal forstås som principper, der begrunder praksisser, er en, Rawls bringer med sig videre, når han formulerer sin egen retfærdighedsteori.

To opfattelser af regler er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med en væsentlig virkningshistorie. Søren Flinch Midtgaard har skrevet indledning til teksten, der gør den relevant for studerende såvel som læsere, som ønsker at få indblik i debatten mellem handlings- og regelutilitarismen.


Om bogserien AFTRYK

Visse idéer sætter aftryk og væver sig ind i det store kludetæppe af fortløbende samtaler, som vi kalder for filosofi og videnskab, tænkning og kultur. De rummer noget, der ikke er tænkt før, som sætter nye dagsordner, omvender eller overskrider.

Serien AFTRYK har sat sig for at udgive denne slags tekster, nu i danske oversættelser ledsaget af oplysende introduktioner. De er korte og vedkommende filosofiske skrifter, der har haft en væsentlig virkningshistorie.

Øvrige titler i serien AFTRYK:

 


Køb To opfattelser af regler

Pris 100 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos Saxo


John Rawls

John Rawls

Om bogens forfatter

John Rawls var en særdeles indflydelsesrig politisk filosof, der underviste på Harvard University i mere end 30 år. Hans mest betydningsfulde idé vedrører retfærdighed som fairness, der er systematiseret i hovedværket En teori om retfærdighed fra 1971. Det var denne grundlæggende teori, han livet igennem tænkte og gentænkte. Ambitionen var at opspore principperne for retfærdighed og i tråd hermed at udpege de bedste omstændigheder for frie borgeres indretning af et åbent samfund. I den her foreliggende tekst fra 1955 møder vi den tidlige Rawls’ forsøg på at fremstille nytteetikken i sin optimale form. At retfærdighedsprincipper må begrunde praksisser, er en af de hovedindsigter, Rawls bringer med sig videre.


 

Fakta om bogen

To opfattelser af regler
Af John Rawls
76 sider
Oversat af Mogens Chrom Jacobsen
Indledning ved Søren Flinch Midtgaard
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-28-2
Pris: 100 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-29-9
Pris: ca. 70 kr.
Udkommet 12.7.2018

Menu