Intuition

Intuition Introduktion til metafysikken Af Henri BergsonIntroduktion til metafysikken

Henri Bergsons essay om intuition blev skrevet i 1903 med titlen Introduktion til metafysikken. Det er i dette veloplagte og komprimerede lille skrift, at han udvikler sin filosofiske metode: den intuitive erkendelse.

”At filosofere”, skriver Bergson, ”består netop i ved hjælp af intuitionen at placere sig indvendigt i den konkrete virkelighed”. Men før man kan opnå den intuitive erkendelse, må man blive fortrolig og venskabelig med virkelighedens overfladiske fremtrædelser. Vejen til metafysik begynder i videnskabelig viden.

Bergsons filosofiske intuition er ikke blot en erkendelsesteori om virkelighedens interne forbindelser, i deres egen ret, bag ved vores sprog og symboler, men er også en økologisk bevidst etik.

Intuition er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med væsentlig virkningshistorie. Martin Hauberg-Lund Laugesen har skrevet introduktionen til teksten, der gør den relevant for studerende såvel som andre læsere med interesse for intuitiv erkendelse, erindring, tid og metafysik.


Køb Intuition af Henri Bergson

Pris 160 kr. inkl. moms, ekskl. levering

Køb e-bog hos www.saxo.com


Om bogens forfatter

Henri BergsonHenri Bergson (1859- 1941) var en kendt og kontroversiel fransk filosof med stor indflydelse på videnskabsfolk og tænkere i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Bergson vendte sig mod darwinismen, nykantianismen og positivismen, da han mente, at vi må begynde undersøgelsen af såvel virkeligheden som erkendelsens karakter i det umiddelbare i bevidstheden, i det intuitive. Den subjektive dimension er udgangspunktet – selv for en videnskabelig undersøgelse.

Bergson beskæftigede sig med spørgsmål om tid, erindring, vilje, materialitet og metafysik i sine indflydelsesrige bøger, der alle anvender hans filosofiske metode: intuition, der udvikles i nærværende tekst. Særlig kendt er Bergsons begreb élan vital, der peger på livet som skabende kraft.

Trods sin dybe skepsis over for symboler og sprog modtog Bergson i 1927 Nobelprisen i litteratur for sine ”vitaliserende ideer og fortrinlige fremstillingsevne”.


Om bogserien AFTRYK

Visse idéer sætter aftryk og væver sig ind i det store kludetæppe af fortløbende samtaler, som vi kalder for filosofi og videnskab, tænkning og kultur. De rummer noget, der ikke er tænkt før, som sætter nye dagsordner, omvender eller overskrider.

Serien AFTRYK har sat sig for at udgive denne slags tekster, nu i danske oversættelser ledsaget af oplysende introduktioner. De er korte og vedkommende filosofiske skrifter, der har haft en væsentlig virkningshistorie.

Øvrige titler i serien AFTRYK:

Georges Bataille: Den forbandede del (et uddrag) og Himmelske legemer
Michel Foucault: Hvad er kritik?
Harry Frankfurt: Viljens frihed og personbegrebet
Donna Haraway: Et cyborgmanifest
Donna Haraway: Situeret viden
G.W.F. Hegel: Dialektik
Martin Heidegger: Hvorfor digtere?
Edmund Husserl: Fænomenologi
Thomas Nagel: Hvordan er det at være en flagermus?
John Rawls: To opfattelser af regler
Michel Serres: Krisetider

Fakta om bogen

Intuition
Introduktion til metafysikken
Af Henri Bergson
Oversat af Søren Rosendal
100 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-98-5
Pris: 160 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-99-2
Pris: ca. 112 kr.
Udkommer 01.11.2023

Menu