Om Relationel Praksis

relationel_praksis_stak

E-tidsskriftet Relationel Praksis handler om ledelse og organisationsudvikling, der trækker på inspiration fra det socialkonstruktionistiske, systemiske, anerkendende og narrative tankegods, som er velkendt i mange danske organisationer. Fælles for disse tilgange er, at de vægter samskabelse gennem sproget højt og sigter mod at engagere så mange aktører som muligt i skabelsen af en fælles ønskværdig fremtid.

Arbejde i relationer
Tidsskriftet har som ambition at inspirere arbejdet i og med relationer i organisationer. Hver artikel indeholder såvel konkrete cases som viden om, hvordan man teoretisk og metodisk kan arbejde professionelt med relationer. Tidsskriftet vil bygge bro mellem aktionsforskning og praksisviden.

Tidsskriftets læsere
Tidsskriftet henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og andre, som arbejder med at udvikle egen og andres hverdagspraksis.

Temaer i Relationel Praksis
Fremover vil hvert nummer behandle et tema enten inden for et praksisområde eller ny viden. Der vil udkomme cirka 3 numre per år.

Redaktion
Redaktionsgruppen bag dette tidsskrift er Carsten Hornstrup fra”joint action” og Marianne Kølle fra Forlaget Mindspace.

Menu