E-tidsskrift

Relationel Praksis: E-tidsskrift

Volume 8, nummer 1, 2017

LÆS E-MAGASIN DOWNLOAD PDF


Om dette nummer

Årets første nummer af Relationel Praksis er denne gang et temanummer med titlen: “MOD MERE OG BEDRE VELFÆRD GENNEM DIALOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING”.

Temanummeret er dedikeret til at beskrive de gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune – „Sammen finder vi ud af det“. Med ambitionen om at skabe et nyt samarbejde med borgere og andre aktører, bidrager „Sammen finder vi ud af det“ til udviklingen af en ny velfærdstænkning og –praksis i kommunen, hvor borgerens ønsker til eget liv og egne kompetencer er blevet sat i centrum for den kommunale indsats.

Som altid er Relationel Praksis skabt som inspiration til praktikere fra praktikere inden for ledelse og organisationsudvikling – understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag.

God læselyst.

Venlige hilsner
Redaktionsgruppen bag Relationel Praksis