E-tidsskrift

Relationel Praksis: E-tidsskrift

Volume 7, nummer 1, 2016

LÆS E-MAGASIN DOWNLOAD PDF

Relationel PraksisOm dette nummer
Med dette nye nummer af Relationel Praksis er vi atter klar til at inspirere praktikere ved hjælp af andres erfaringer, der bliver understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag. Tidsskriftet giver denne gang stemme til fem artikler.

Den første artikel handler om, hvordan en døgninstitution ledte en kulturændring fra privatpersonperspektivet til organisationsmedlemsperspektivet. Den er skrevet af Gro Emmertsen Lund og Michella Tine Rasmussen. Det næste bidrag er skrevet af Kenneth Gergen og Mary Gergen og handler om relationel velfærd og positiv aldring. Tredje artikel om ledelse og relationel velfærd er skrevet af Carsten Hornstrup i samarbejde med Lars Bo Jespersen og formidler, hvordan Varde Kommune øgede deres relationelle koordinering med 30 %. Dernæst beskriver Jacob Storch spændingsfeltet mellem instrumentalitet og artistiske performative praksisser. Og til sidst belyser Mads Brandsen det aktuelle begreb om synlig læring.

Relationel Praksis: E-tidsskrift