E-tidsskrift

Relationel Praksis: E-tidsskrift

Volume 8, nummer 2, 2017

LÆS E-MAGASIN DOWNLOAD PDF


Om dette nummer

Relationel Praksis nummer to handler denne gang om to emner, relationel praksis i skole og dagtilbud og tillidsskabende ledelse.

Den første artikel af Sissel Holten og Micki Sonne Kaa Sunesen ser på skabelsen af pædagogisk relationskompetence i skoler og i dagtilbud, hvor samskabelse og relationel koordinering er i højsædet. Dernæst sætter Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen fokus på betydningen af et fælles pædagogisk grundlag. Deres udgangspunkt er, at selv om mange organisationer har et formuleret pædagogisk grundlag, så kan der være langt fra principper til handling. I de to sidste artikler giver først Hanne V. Moltke og Heidi Graff og dernæst Tommy Kjær Lassen deres bud på begrebet tillidsskabende ledelse.

Som altid er Relationel Praksis skabt som inspiration til praktikere fra praktikere inden for ledelse og organisationsudvikling – understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag.

God læselyst.

Venlige hilsner
Redaktionsgruppen bag Relationel Praksis